Charakteristika společnosti

Společnost VaP české dřevo s.r.o. strategicky propojuje obchodní partnerství dvou pil, konkrétně evo HŽV s.r.o. a Palmito Wood s.r.o.

Jednou z jejich hlavních aktivit je společný nákup dřeva na dřevařských aukcích se silnou vyjednávací pozicí při přímém nákupu kulatiny od vlastníků lesa. Dále pro partnerské společnosti zajišťuje samotnou těžbu dřeva a navazující služby v dřevozpracujícím průmyslu. V neposlední řadě se stará o získávání kapitálu pro rozvoj společných projektů v tomto perspektivním oboru.

Název společnostiVaP české dřevo s.r.o.
AdresaÚžická 32, 250 70 Odolena Voda
03624277
WWW www.v-ci.cz

Zpracování českého dřeva v Česku s vysokou přidanou hodnotou

Nakoupené surové dřevo bude následně v pilách společnosti zpracováno, tedy kulatina odkorněna, nařezána, sušena a dále použita k výrobě polotovarů a finálních výrobků pro stavebnictví a truhlářství, jakož i k produkci obalových materiálů. Plně se využije také pilina vzniklá při zpracování dřeva a to jako vstupní surovina pro produkci palivových dřevních briket a pelet.

Díky stabilní dodávce vstupní suroviny bude pokryta zvýšená poptávka po polotovarech a výrobcích, které společnost dodává firmám v ČR i zahraničí.

Firma VaP české dřevo s.r.o. české dřevo zpracovává s vysokou přidanou hodnotou, nevyváží levnou neopracovanou kulatinu do zahraničí. Podporuje české firmy, dává lidem práci, zhodnocuje to, co zde vyrostlo.

Dluhopisy společnosti

Název emiseÚrokSplatnostMinimální investiceDetail
České dřevo VaP 14,26% | 202614,26 % p.a.15.11.202620 000,- KčDetail dluhopisu

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů