Charakteristika společnosti

Emitent VYTOPNA GROUP SE je 100% vlastník všech společností, které patří do konceptu VYTOPNA. Tzn. nejen restaurací v Praze a ve Vídni, ale také servisní společnosti, která zajišťuje výstavbu restaurací, vývoj SW a HW, výrobu vlaků atd.

Název společnostiVYTOPNA GROUP SE
AdresaBorky 260, 664 41 Omice
06962777
DIČCZ06962777
Základní kapitál120 000,- €
WWWwww.vytopna.cz

Koncept Výtopna

Výtopna je na trhu více než 13 let, přičemž koncept byl po celou dobu v zisku.

Unikátnost konceptu Výtopna ocenila i společnost American Express, když prostřednictvím American Express Essentials zařadila restauraci Výtopna mezi 20 nejzajímavějších restaurací světa: www.amexessentials.com/top-cool-restaurants-dining-concepts/

Dluhopisy společnosti VYTOPNA GROUP SE

Název emiseÚrokSplatnostMinimální investiceDetail
Expanze konceptu VÝTOPNA do USA9,50 % p.a.31.12.202750 000,-KčDetail dluhopisu

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů