Charakteristika společnosti

Společnost byla založená kolektivem profesionálů z dřevařského průmyslu v čele s Adamem Benešem a Oldřichem Klímou, kteří se v oboru pohybují přes 20 let. Firma se zaměřuje především na prodej dubového a bukového dřeva, ze kterého bude vyrábět jeho zpracováním a sušením truhlářské a stavební řezivo. Výhodou je, že takto upravené dubové dřevo je velmi poptávanou komoditou, a to okamžitě likvidní.

Hlavní konkurenční výhodou společnosti by měl být nákup vlastních lesních pozemků. Těžba na vlastních pozemcích výrazně snižuje náklady a umožňuje využití vytěžených pozemků k dalším podnikatelským aktivitám. Neméně významnou výhodou, před konkurencí, je vlastní unikátní databáze soukromých vlastníků lesních pozemků a skladby dřevin na těchto pozemcích v Česku. To společnosti zaručuje obrovský potenciál rychlého růstu a expanze.

Název společnostiWOOD SEEDS s.r.o.
AdresaŠvédská 1538/22, Smíchov, 150 00 Praha 5
08182281
Základní kapitál200 000,- Kč
WWWwww.woodseeds.com

Trendy v dřevařském odvětví

  • Dřevo je žádanou surovinou

    Dřevo bylo a je velice žádanou surovinou ve stavebnictví a nábytkářství. V současné době jsou na stavební konstrukce kladeny stále vyšší ekonomické, technologické a energetické požadavky, které dřevo splňuje.
  • Dřevo jako obnovitelná surovina

    Využití dřeva jako obnovitelné suroviny je velmi populární, na jeho zpracování není potřeba vynaložit tolik energie jako na výrobu oceli, betonu a zdiva.
  • Cena dřeva roste

    Cena dřeva má v dlouhodobém horizontu rostoucí trend, přičemž toto platí zejména pro tzv. tvrdé dřevo (buk, dub).

Dluhopisy WOOD SEEDS s.r.o.

Název emiseÚrokSplatnostMinimální investiceDetail
Dluhopis Dubové lesy 9,2/23 III.9,20 % p.a.1.9.202350 000,-KčDetail dluhopisu
Dluhopis Dubové lesy 9,2/23 II.9,20 % p.a.1.6.202350 000,-KčDetail dluhopisu
Dluhopis Dubové lesy 9,2/229,20 % p.a.15.11.202225 000,-KčDetail dluhopisu
Dluhopis Dubové lesy 9,2/239,20 % p.a.1.10.202350 000,-KčDetail dluhopisu
Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů