Charakteristika společnosti XENYLLA

XENYLLA s.r.o. má dvě obchodní divize. Distribuce obalových materiálu primárně určených pro potravinový průmysl, společně s produkty pro domácnost, která je úspěšně orientována na import zboží z Asie výhradně velkoobchodům vyráběny na zakázku pod jejich obchodními jmény (tzv OEM produkce), činnosti velkoobchodu se firma věnuje od svého založení od r. 2006. Od roku 2015 firma nově rozšířila svou činnost o distribuci infračervených topných panelů zaměřenou primárně na koncové klienty.

Název společnostiXENYLLA s.r.o.
AdresaPod dvorem 468/4, Veleslavín, 162 00 Praha 6
27590909
WWWhttp://www.topne-infrapanely.cz/

Divize společnosti XENYLLA

Společnost XENYLLA byla založena v roce 2006 a má tak letité zkušenosti s podnikáním nejen na českém trhu.

Divize plastových výrobků a obalů pro domácnost

Divize se specializuje na výrobu a distribuci převážně následujících OEM produktů – sáčky, tašky, pytle na odpad, HDPE rukavice a LDPE zip lock sáčky.

Divize topných infrapanelů

Divize se specializuje na distribuci a prodej moderních, designových topných infrapanelů

Aktuálně nabízené dluhopisy XENYLLA

Název emiseÚrokSplatnostMinimální investiceDetail
Dluhopis Infra topení 20207,00 % p.a. + bonusy31.5.202010 000,-KčDetailní informace
Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů