Charakteristika společnosti

Společnost COMOR spol. s r.o. vznikla v roce 1995. Původním záměrem zakladatelů společnosti bylo vybudovat významného regionálního obchodníka s cennými papíry, tento záměr však byl záhy upraven a společnost se až do cca roku 2005 zabývala převážně správou majetku, a to jak nemovitého, tak movitého (především se zaměřením na cenné papíry). Přibližně kolem roku 2005 se k aktivitám společnosti přidává development ve výstavbě, facility management a inženýring ve výstavbě.

Veškeré dosavadní projekty byly financovány převážně z vlastních zdrojů, nebo ze zdrojů zakladatelů. Společnost se tak podílela se na realizaci řady projektů v Praze a jejím okolí, v Plzni i na Moravě, mj. akvizičně a investičně na projektu Rezidence Jeremenkova (Praha 4), Branické Mezivrší (Praha 4), Zbraslavské výhledy (Praha 5), Park Kalíkova (Plzeň), pozemky pro výstavbu RD Velké Popovice a další..

Název společnostiCOMOR spol. s.r.o.
AdresaKaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha
64612210
Základní kapitál102.000,- Kč
WWWwww.comor.cz

Aktuálně nabízené dluhopisy COMOR spol. s.r.o.

Název emiseÚrokSplatnostMinimální investiceDetail
COMOR 20219,00 % p.a.31.7.202125 000,-KčDetail dluhopisu

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů