Výnos 9,00 % p.a.

Výše ročního výnosu

Měsíční výplaty

Každý měsíc obdržíte výplatu výnosů

Splatnost 31.8.2021

V tento den obdržíte zpět investovanou částku

Základní parametry emise

Společnost COMOR spol. s r.o. vznikla v roce 1995 a podílela se na realizaci řady projektů v Praze a jejím okolí, v Plzni i na Moravě, mj. akvizičně a investičně na projektu Rezidence Jeremenkova (Praha 4), Branické Mezivrší (Praha 4), Zbraslavské výhledy (Praha 5), Park Kalíkova (Plzeň), pozemky pro výstavbu RD Velké Popovice a další..

Veškeré dosavadní projekty byly financovány převážně z vlastních zdrojů, nebo ze zdrojů zakladatelů. Pro další efektivní rozvoj společnosti a maximální využití možností trhu se vedení společnosti rozhodlo nabídnout veřejnosti účast na jejím podnikání formou emise dluhopisů. Prostředky budou využity k financování výstavby developerských projektů na vlastních pozemcích a k rozvoji dalších obchodních aktivit. 

Téměř 25ti letá historie firmy, zkušenosti z oblasti nemovitostí, developmentu, výstavby i následné správy a především vlastní pozemky pro realizaci jsou garancí investorům pro úspěšnou realizaci záměrů. Mimoto mají držitelé dluhopisů jedinečnou příležitost spolupodílet se na realizaci hodnotných aktiv, která mohou splnit sen o moderním bydlení řadě rodin.

JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU25 000,- Kč
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE25 000,- Kč
MAXIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICEAž 9,5 mil. Kč, podle aktuálního stavu prodaných dluhopisů
ÚROK
9,00% p.a.
VÝPLATA ÚROKUměsíčně
DATUM SPLATNOSTI31.8.2021
ZPĚTNÝ ODKUPAno
STAV EMISEÚpis zahájen 1.9.2019

Aktuality z projektu

Jak využijeme získané prostředky?

 • 1. fáze výtavby developerských projektů na vlastních pozemcích

  1. Výhledy Labská – výstavba apartmánového domu a bungalovů na vlastních pozemcích o výměře cca 25 tis. m2v k.ú. Labská, Špindlerův Mlýn. Projekt je ve fázi přípravy, zpracování a projednávání projektové dokumentace.

  2. Hanácká brána – výstavba 5ti solitérních rodinných vil na vlastních pozemcích společnosti v obci Hnojice cca 3 km od města Šternberk a 12km od Olomouce.

  3. Hostivařský les – inženýring, řízení projektu a výstavby 3 RD v pražské Hostivaři. Projekt od akvizice pozemků s nemovitostí, přes koordinaci projektových prací až po předání klientům. Realizace pro společnost Energy Option s.r.o.

  4. Bytový dům Libeň – akvizice nákupu bytového domu k rekonstrukci v k.ú. Libeň. Akvizice, rekonstrukce a přestavba činžovního domu původně z roku 1934 na moderní byty v žádané pražské lokalitě.

  5. Bytový dům PROKLAPAL – inženýring a koordinace projektových a přípravných prací na projektu výstavby nového bytového domu s 54 byty v k.ú. Chodov, Praha 11. Klientem jsou společnosti EKOENERGDEVELOPMNET s.r.o. a FoxDale Corp. s.r.o.

Jak zhodnotíme a zajistíme vaše prostředky?

 • 25-ti leté zkušenosti v oboru

  25-ti leté zkušenosti z oblasti nemovitostí, developmentu, výstavby, následné správy a vlastní investice do nákupu pozemků

 • Financování z vlastních zdrojů

  Veškeré dosavadní projekty byly financovány převážně z vlastních zdrojů

Detailní informace o emisi

EMITENTCOMOR spol. s.r.o.
NÁZEV EMISECOMOR 2021
CELKOVÝ OBJEM EMISE9 500 000,00 Kč
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU25 000,00 Kč
ÚROK
9,00% p.a.

VÝPLATA ÚROKUměsíčně
EMISNÍ KURZ25 000,00 Kč
KONEC UPISOVACÍHO OBDOBÍ31.7.2020
DATUM SPLATNOSTI31.8.2021
ZPĚTNÝ ODKUPAno
FORMA DLUHOPISUCenný papír na jméno
PODOBA DLUHOPISUListinný cenný papír
TYP NABÍDKYVeřejná
PŘEVODITELNOST DLUHOPISUNepovolena
STAV EMISEúpis zahájen 1.9.2019
EMISNÍ PODMÍNKYKe stažení

O společnosti COMOR

Společnost COMOR spol. s r.o. vznikla v roce 1995. Původním záměrem zakladatelů společnosti bylo vybudovat významného regionálního obchodníka s cennými papíry, tento záměr však byl záhy upraven a společnost se až do cca roku 2005 zabývala převážně správou majetku, a to jak nemovitého, tak movitého (především se zaměřením na cenné papíry). Přibližně kolem roku 2005 se k aktivitám společnosti přidává development ve výstavbě, facility management a inženýring ve výstavbě.

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů