Charakteristika společnosti

Skupina Develex investuje do vybraných nemovitostí v Praze, především do jejich zhodnocení a následného prodeje. Aktuální hodnota spravovaných nemovitostí skupiny přesahuje 60 milionů Kč. V současnosti se dále věnuje akvizici nových vhodných nemovitostí v lokalitách Prahy a okolí určených pro rezidenční výstavbu. Tyto nemovitosti spolu se spolupracujícími architekty přetváří do podoby funkčních developerských projektů. Některým projektům se věnují do finálního dokončení stavby a prodeje koncovému zákazníkovi, jiné se ziskem prodávají v určité fázi rozpracovanosti.

Vždy investují do reálných hodnot – nemovitostí v Praze a okolí, jejichž hodnota nadále roste. Investují do hmatatelného projektu, na který si můžete „sáhnout“. Samozřejmostí je i otevřený přístup pro veškeré Vaše otázky, které Vám mohou být zodpovězeny i osobně.

Název společnostiDEVELEX Barunčina s.r.o.
AdresaOlšanská 2898/4a, Žižkov, 130 00 Praha 3
09407502
DIČCZ09407502
Základní kapitál200 000,- Kč
WWW www.develex.cz

Zkušenosti společnosti

Společnost Develex Barunčina s.r.o. je součástí investiční skupiny DELCO INVEST a.s. jako další dlouhodobě prosperující společnost.

Jedním z projektů investiční skupiny je společnost CENTRAL OFFICE s.r.o., která se od roku 2010 zabývá pronajímáním kanceláří, obchodních sídel a zakládáním společností. Poskytuje veškeré podnikatelské služby na míru, přičemž služby obsahují zakládání ready made společností s.r.o. a a.s., poskytnutí sídla firmy a s tím související administrativu.

Součástí investiční skupiny je i spol. MEDIONVEST s.r.o., se kterou se od roku 2008 zabývá realizací výnosných obchodů v oblasti nemovitostí, nákupem bytů a nebytových jednotek v předprodeji od developerů, které následně pronajímá, případně se ziskem prodává.

V oblasti finančních produktů se společnost pohybuje od roku 2015. Projekty byly založeny za účelem ověřování solventnosti a kredibility klientů. V současné době se soustředí na finanční pomoc podnikatelům. Nedílnou součástí těchto produktů je i řešení a administrace pohledávek.

Některé z realizovaných projektů

  • MEDIOINVEST s.r.o. – nákup, prodej a pronájem bytu Praha

    Od roku 2010 se společnost zabývá pod jménem sesterské spol. MEDIOINVEST s.r.o. nákupem bytů a nebytových jednotek v předprodeji od developerů, které následně pronajímá, případně se ziskem prodáváme. V současné době tak má ve vlastnictví několik bytů v projektech postavených společností Central Group na adresách Plzeňská 98-101 a Olšanská 2898.

  • Develex Barunčina s.r.o. Dům ul. Barunčina, Praha – Modřany

    V roce 2018 se uskutečnil nákup domu s pozemkem ve vilové čtvrti pro plánovanou výstavbu nadstandardního rodinného domu, případně dvojdomu.

Dluhopisy společnosti DEVELEX Barunčina s.r.o.

Název emiseÚrokSplatnostMinimální investiceDetail
DEVELEX Barunčina s.r.o.9,60 % p.a.31.12.202510 000,-KčDetail dluhopisu
Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů