Výnos 10,50 % p.a.

Výše ročního výnosu

Měsíční výplaty

Každý měsíc obdržíte výplatu výnosů

Splatnost 31.12.2025

V tento den obdržíte zpět investovanou částku

Základní informace o emisi

Emisí dluhopisů bude financováno vybudování víceúčelové zdravotnické laboratoře na území Středočeského kraje. Společnost Best Bohemia Capital, a.s. tak naváže na dva roky úspěšných aktivit divize Medical, kdy byla jednak významným dodavatelem zdravotnických a ochranných prostředků pro státní instituce a firmy a také zjišťovala antigenní a PCR testování nejen ve svých odběrných místech, ale i prostřednictvím mobilních týmů na kulturních a společenských akcích po celé ČR. Zejména začátek roku 2022 ukázal, že jsou kapacity zdravotnických laboratoří nedostatečné a že tato oblast je i z pohledu zhodnocení kapitálu velmi atraktivní.

JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU25 000,- Kč
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE25 000,- Kč
MAXIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICEAž 25 mil. Kč, podle aktuálního stavu prodaných dluhopisů
ISINCZ0003539082
ÚROK
10,50% p.a.
VÝPLATA ÚROKUměsíčně
DATUM SPLATNOSTI31.12.2025
ZPĚTNÝ ODKUPAno
STAV EMISEÚpis zahájen 1.4.2022

Jak využijeme získané prostředky?

 • Nákup vhodných prostor

  Nákup nemovitosti nebo prostor vhodných pro zřízení víceúčelové zdravotnické laboratoře.

 • Nákup moderního laboratorního vybavení

  Nákup moderního laboratorního vybavení pro zajištění komplexních laboratorních služeb ve zdravotnictví.

 • Zahájení provozu laboratoře

Jak zhodnotíme a zajistíme vaše prostředky?

 • Prováděním laboratorních vyšetření

  Ke zhodnocení investovaných prostředků dojde zejména prováděním laboratorních vyšetření pro ambulantní lékaře a zdravotnická zařízení, hrazených zdravotními pojišťovnami.

  Středočeský kraj disponuje hustou sítí ambulancí a zdravotnických zařízení. Poměr jejich poptávky vůči dostupným kapacitám laboratoří je právě zde v rámci celé ČR nejpříznivější. Díky obchodním vztahům, které společnost navázala v období dodávek zdravotnického materiálu a ochranných pomůcek, se může spolehnout na jejich pokračování i v oblasti komplexních laboratorních služeb.

Zkušenosti společnosti

Od samotného počátku Covid epidemie na území ČR byla společnost významným dodavatelem zdravotnických a ochranných prostředků pro státní instituce a firmy. Od počátku dodala zboží v objemu převyšujícím 100 milionů Kč. O rok později pak rozšířila své aktivity a zjišťovala antigenní a PCR testování nejen ve svých odběrných místech, ale i prostřednictvím mobilních týmů na kulturních a společenských akcích po celé ČR. V roce 2021 bylo ve spolupráci s Aurum Clinic odebráno vyhodnoceno přes 80 tisíc antigenních testů a ve vlastních laboratořích PCR metodou vyhodnoceno 30 tisíc vzorků odebraných nejen ve vlastních odběrných místech, ale i pro spolupracující partnery.

Detailní informace o emisi

EMITENTBest Bohemia Capital a.s.
NÁZEV EMISEBBC Lab 10,5/25
CELKOVÝ OBJEM EMISE25 000 000,00 Kč
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU25 000,00 Kč
ÚROK
10,50% p.a.
VÝPLATA ÚROKUměsíčně
EMISNÍ KURZ25 000,00 Kč
ISINCZ0003539082
KONEC UPISOVACÍHO OBDOBÍ31.12.2024 s možností prodloužení
DATUM SPLATNOSTI31.12.2025
ZPĚTNÝ ODKUPAno
PODOBA DLUHOPISUListinný cenný papír
FORMA DLUHOPISUCenný papír na řad
TYP NABÍDKYVeřejná
PŘEVODITELNOST DLUHOPISUPovolena
STAV EMISEÚpis zahájen 1.4.2022
EMISNÍ PODMÍNKYKe stažení

O společnosti Best Bohemia Capital a.s.

Společnost Best Bohemia Capital a.s., člen Best Bohemia Group, je mladá, dynamická společnost zaměřená na výkon a kvalitu poskytovaných služeb. Poskytuje služby v oblasti zajištění kapitálu pro realizaci vybraných projektů jak v rámci skupiny Best Bohemia Group, tak i jejích klientů.

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů