Výnos 12,24 % p.a.

Výše ročního výnosu

Měsíční výplaty

Každý měsíc obdržíte výplatu výnosů

Splatnost 24.11.2026

V tento den obdržíte zpět investovanou částku

Základní informace o emisi

Jedná se o zajištěnou dluhopisovou emisi, která je vydávána k získání prostředků primárně pro realizaci projektu REZIDENCE pod zámkem. Tato nemovitost je součástí širšího portfolia spravovaných rezidenčních nemovitostí v lokalitě Fulnecka, v Moravskoslezském kraji. Sekundárně bude část prostředků použita na celkový rozvoj nemovitostního portfolia v oblasti.

V REZIDENCI pod zámkem vznikne unikátní řešení 22 nájemních jednotek 2+kk a 3+kk vyššího standardu přímo pronajímaných firemním zákazníkům z lokality, kteří zde ubytují své pracovníky středního a vyššího managementu. Již nyní společnost eviduje poptávku po více než 30 bytových jednotkách.

Na Fulnecku je cílem společnosti vybudovat a dlouhodobě spravovat v rámci projektu 100plus více jak sto nájemních bytových jednotek. K tomu aktuálně probíhají koupě dalších nemovitostí – primárně bytových domů, které mají potenciál dalšího rozvoje.

Dlouhodobou strategií investiční skupiny Vci v oblasti nemovitostí je především realizace vlastnického developmentu, tj. nemovitosti koupit, rozvíjet a dlouhodobě provozovat, ať v oblasti rezidenčních či komerčních nemovitostí, kde společnost vytváří vždy v lokalitě vzájemné synergie.

JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU20 000,- Kč
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE20 000,- Kč
MAXIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICEAž 8,8 mil. Kč, podle aktuálního stavu prodaných dluhopisů
ISINCZ0003550881
ÚROK
12,24% p.a.
VÝPLATA ÚROKUměsíčně
DATUM SPLATNOSTI24.11.2026
ZPĚTNÝ ODKUPAno
STAV EMISEÚpis zahájen 10.5.2023

Jak využijeme získané prostředky?

 • Na rozvoj našich již vlastněných nemovitostí

  Prostředky budou použity na rozvoj již vlastněných nemovitostí. V této emisi především nájemních rezidenčních nemovitostí, které má společnost ve svém portfoliu:

  1. PROJEKT REZIDENCE POD ZÁMKEM – Prostředky budou použity na dokončení projektové dokumentace a  část prostředků bude využita na samotnou realizaci rekonstrukce a dostavby objektu.
  2. 100plus – ROZVOJ VLASTNĚNÝCH NEMOVITOSTÍ – Rozvoj dalších nemovitostí v rámci portfolia projektu 100plus – rezidenčních nájemních bytových jednotek v lokalitě Fulnekcka.

Jak zhodnotíme a zajistíme vaše prostředky?

 • Zvýšení hodnoty dokončené nemovitosti na více než 55 mil. Kč

  Celková hodnota dokončené nemovitosti v horizontu tří let přesáhne cca 55 mil. Kč. V lokalitě je velký zájem o firemní pronájmy bytových jednotek převažující aktuální nabídku.

 • Vždy minimálně 20 % z vlastních zdrojů

  Na rozvoj nemovitosti v jednotlivých etapách jsou vždy použity vlastní zdroje v minimálním rozsahu 20 % celkové investice.

 • Zajištění

  Společnost již vlastní nemovitost REZIDENCI pod zámkem, kterou zakoupila z vlastních zdrojů. Navíc mateřská společnost BD estate s.r.o. s několikanásobně vyššími aktivy přistupuje jako ručitel této emise.

 • Přefinancování bankou v závěrečné fázi

  Standardem těchto projektů je po jejich dokončení přefinancování bankou, kdy jsou prostředky z dluhopisů nahrazeny předjednanými bankovními zdroji.

 • Atraktivní lokalita s vysokým zhodnocením

  Investiční aktivity jsou zaměřeny na lokalitu mezi Olomoucí a Ostravou podél dálnice D1. U pronájmů společnost dlouhodobě dosahuje zajímavého zhodnocení přesahující často 10% (ROA).

 • Ručitelské prohlášení

  Ručitelem je společnost BD Estate s.r.o., která má v aktivech přes 63 milionů Kč a vlastní další SPV, které vlastní nemovitosti ve výši přesahující 120 mil. Kč.

  Ručitelské prohlášení ke stažení zde

O nemovitosti REZIDENCE pod zámkem

V roce 2021 byl zakoupen chátrají objekt bývalého hotelu, který se nachází v docházkové vzdálenosti od samotného centra města Fulnek, a to právě s vizí jeho přebudování na  nájemní bydlení pro klíčové pracovníky v lokalitě působících firem.

Během r. 2022 byla připravena a projednána studie využitelnosti a koncepce celého objektu se všemi dotčenými stranami, tedy s památkáři, městem i příslušnými orgány, které s koncepcí využití budovy vyjádřili souhlas. Vznikly také první vizualizace cílového stavu po rekonstrukci a dostavbě.

Zároveň bylo z vlastních finančních zdrojů investováno do zajištění stabilizace objektu, provedeny sondy a zkoušky. Objekt je nyní částečně pronajímán a tím se vrací náklady na jeho provoz.

Aktuálně v r. 2023 bude dokončena kompletní projektová dokumentace, budou pokračovat přípravy na zahájení rekonstrukce a dostavby celého komplexu. Následně bude projekt přefinancován bankou.

Společnost eviduje násobně více zájemců o bytové jednotky ze strany firemních klientů než je aktuálně schopna uspokojit. Tento unikátní nájemní projekt poskytuje především pro firemní klientelu nadstandardní výhody a s tím spojené služby.

Detailní informace o emisi

EMITENTBYDLENÍ Fulnek s.r.o.
NÁZEV EMISEBYDLENÍ Fulnek 12,24|2026
CELKOVÝ OBJEM EMISE8 800 000,- Kč
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU20 000,- Kč
ÚROK
12,24% p.a.
VÝPLATA ÚROKUměsíčně
EMISNÍ KURZ20 000,- Kč
ISINCZ0003550881
KONEC UPISOVACÍHO OBDOBÍ31.10.2026
DATUM SPLATNOSTI24.11.2026
ZPĚTNÝ ODKUPAno
PODOBA DLUHOPISUListinný cenný papír
FORMA DLUHOPISUCenný papír na řad
TYP NABÍDKYVeřejná
PŘEVODITELNOST DLUHOPISUPovolena
STAV EMISEÚpis zahájen 10.5.2023
EMISNÍ PODMÍNKYKe stažení

O společnosti

Za projektem Rezidence pod zámkem stojí dceřiná společnost BYDLENÍ Fulnek s.r.o., která celý komplex vlastní, spravuje a rozvíjí. Společnost BYDLENÍ Fulnek s.r.o. je součástí investiční skupiny Vci, která u svých projektů uplatňuje tzv. vlastnický development. Pilířem vlastnického developmentu je koupě a zejména dlouhodobý rozvoj a správa nemovitostí.

Investiční společnost Vci si zakládá na tom, aby mezi svými nemovitostními a firemními projekty vždy nacházela funkční synergie tak, aby se projekty navzájem podporovaly a rozvíjely.

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů