Výnos 14,26 % p.a.

Výše ročního výnosu

Kvartální výplaty

Každý kvartál obdržíte výplatu výnosů

Splatnost 15.11.2026

V tento den obdržíte zpět investovanou částku

Základní informace o emisi

Investicí do této dluhopisové emise investujete do perspektivního oboru těžby a zpracování dřeva čímž podpoříte zpracování českého dřeva v Česku.

Tým klíčových odborníků v tomto projektu se zabývá oborem těžby a zpracování dřeva již více než 15 let.

Za touto dluhopisovou emisí stojí česká společnost VaP české evo s.r.o., která strategicky propojuje partnerství dvou pil, konkrétně evo HŽV s.r.o. a Palmito Wood s.r.o., a na ně navazující řetězec dalších partnerských zpracovatelů.

Tyto dvě firmy spojily své ly, aby zlepšily pozici při nákupu vstupní suroviny – dřevní kulatiny pro zpracování ve vlastních pilařských provozech.

Obě společnosti zpracovávají vstupní kulatinu na polotovary a výrobky s vysokou přidanou hodnotou a realizují tak zisky v Česku.

Obě dřevařské společnosti zpracovávají kvalitní české kké i tvrdé dřevo. Společnost Palmito wood s.r.o. se zaměřuje na množstevní zpracování kkého dřeva, na pile evo HŽV s.r.o. se zpracovává především tvrdé dřevo.

JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU20 000,- Kč
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE20 000,- Kč
MAXIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICEAž 20 mil. Kč, podle aktuálního stavu prodaných dluhopisů
ISINCZ0003554529
ÚROK
14,26% p.a.
VÝPLATA ÚROKUčtvrtletně
DATUM SPLATNOSTI15.11.2026
ZPĚTNÝ ODKUPAno
STAV EMISEÚpis zahájen 15.9.2023

Jak využijeme získané prostředky?

 • ZÍSKÁNÍ KAPITÁLU PRO ÚČAST V AUKCÍCH A NÁKUP DŘEVA NAPŘÍMO

  Spojením sil se zvýší celkové poptávané množství suroviny při nákupech jak v aukcích, tak napřímo od majitelů lesních porostů čímž se docílí mnohem nižších nákupních cen, než kdyby obchodní partneři cenu vyjednávaly samostatně.

 • POŘÍZENÍ DOSTATEČNÝCH ZÁSOB DŘEVA

  Pro zajištění stabilních dodávek vstupní kulatiny pro zpracování a další výrobu v našich pilách a při navazujícím zpracování.

 • Těžba dřeva

  Provedením těžby nakoupeného dřeva přímo v lesích se snižují náklady na manipulaci a převoz. Těžba a manipulace přímo v lese je pro odběratele mnohem ekonomičtější.

Jak zhodnotíme a zajistíme vaše prostředky?

 • SNÍŽENÍ NÁKUPNÍCH CEN SUROVINY

  Navýšením objemu poptávaného množství suroviny společnost dosáhne významného snížení její nákupní ceny.

 • PROSPERUJÍCÍ A PERSPEKTIVNÍ OBOR TĚŽBY A ZPRACOVÁNÍ ČESKÉHO DŘEVA

 • PRODEJ PRODUKTŮ S VYŠŠÍ PŘIDANOU HODNOTOU

  Zpracováním vstupní suroviny na polotovary a finální výrobky je společnost schopna prodat produkty s vyšší přidanou hodnotou, než pokud se kulatina vyváží bez dalšího zpracování do zahraničí.

 • USPOKOJENÍ VYSOKÉ POPTÁVKY

  Společnost bude schopna uspokojit dlouhodobě vysokou poptávku po svých produktech.

 • ZAJIŠTĚNÁ DLUHOPISOVÁ EMISE

  Jedná se o zajištěnou dluhopisovou emisi plně ručenou partnerskými pilami, tedy společnostmi Dřevo HŽV s.r.o. a Palmito Wood s.r.o.

  Ručitelské prohlášení společností Dřevo HŽV s.r.o. k náhledu zde

  Ručitelské prohlášení společností PALMITO wood s.r.o. k náhledu zde

Zpracování českého dřeva v Česku s vysokou přidanou hodnotou

Nakoupené surové dřevo bude následně v pilách společnosti zpracováno, tedy kulatina odkorněna, nařezána, sušena a dále použita k výrobě polotovarů a finálních výrobků pro stavebnictví a truhlářství, jakož i k produkci obalových materiálů. Plně se využijí také piliny vzniklé při zpracování dřeva a to jako vstupní surovinu pro produkci palivových dřevních briket a pelet.

Díky stabilní dodávce vstupní suroviny bude společnost schopna pokrýt zvýšenou poptávku po polotovarech a výrobcích, které dodává firmám v ČR i zahraničí.

Firma VaP české dřevo s.r.o. zpracovává české dřevo s vysokou přidanou hodnotou, nevyváží levnou neopracovanou kulatinu do zahraničí. Podporuje české firmy, dává lidem práci, zhodnocuje to, co zde vyrostlo.

Detailní informace o emisi

EMITENTVaP české dřevo s.r.o.
NÁZEV EMISEČeské dřevo VaP 14,26% | 2026
CELKOVÝ OBJEM EMISE20 000 000,- Kč
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU20 000,- Kč
ÚROK
14,26% p.a.
VÝPLATA ÚROKUčtvrtletně
EMISNÍ KURZ20 000,- Kč
ISINCZ0003554529
KONEC UPISOVACÍHO OBDOBÍ15.10.2026
DATUM SPLATNOSTI15.11.2026
ZPĚTNÝ ODKUPAno
PODOBA DLUHOPISUListinný cenný papír
FORMA DLUHOPISUCenný papír na řad
TYP NABÍDKYVeřejná
PŘEVODITELNOST DLUHOPISUPovolena
STAV EMISEÚpis zahájen 15.9.2023
EMISNÍ PODMÍNKYKe stažení

O společnosti

Za společností VaP české dřevo s.r.o. stojí mateřská společnost CA Moravia Projects s.r.o., která je součástí investiční skupiny Vci a.s. Skupina Vci se zaměřuje na investice do nemovitostních, firemních a jiných zajímavých investičních projektů. Investiční společnost Vci si zakládá na tom, aby mezi svými projekty vždy nacházela funkční synergie tak, aby se projekty navzájem podporovaly a rozvíjely.

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů