Úrok 5,00 % p.a.

Výše ročního úroku

Kvartální výplaty

Každý kvartál obdržíte výplatu výnosů

Splatnost 1.8.2022

V tento den obdržíte zpět investovanou částku

Základní parametry emise

Tento dluhopis je vydán za účelem financování projektu nákupu rezidenčních nemovitostí, jejich oprav a následného pronájmu či prodeje. Společnost investuje zejména do nemovitostí, práv k věcem nemovitým, nemovitostních projektů a nástrojů (včetně pohledávek) zajištěných nemovitosmi. Společnost cílí primárně na nákup rezidenčních nemovitosti v takových krajích a regionech, kde dokáže zajistit dostatečný výnos z nájmů pro výplatu kupónů.

JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU100 000,- Kč
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE100 000,- Kč
MAXIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICEAž 25 mil. Kč, podle aktuálního stavu prodaných dluhopisů
ÚROK
5,00 % p.a.
VÝPLATA ÚROKUkvartálně – první výplata 1.11.2017
DATUM SPLATNOSTI1.8.2022
ZPĚTNÝ ODKUPAno
STAV EMISEÚpis zahájen 1.8.2017

Jak využijeme získané prostředky?

  • Nákup zajímavých nemovitostí pod tržní transakční cenou

  • Revitalizace nemovitostí

  • Dluhopisy se použijí na nákup nemovitostí, které budou majetkem společnosti

Jak zhodnotíme prostředky?

  • Pronájem

    Výše nájemného je volena tak, aby byla schopná pokrýt vyplácené úroky investorům do dluhopisů.

  • Prodej

    Odprodej nemovitostí s cílem tvorby kapitálového polštáře pro budoucí výplatu úroků a růst společnosti.

Detailní informace o emisi

EMITENTCharles Bridge Real Estate a.s.
NÁZEV EMISECharles Bridge RE 5/2022
CELKOVÝ OBJEM EMISE25 000 000,00 Kč
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU100 000,00 Kč
ÚROK5 % p.a.
VÝPLATA ÚROKUkvartálně – 1.výplata 1.11.2017
EMISNÍ KURZ100 000,00 Kč
KONEC UPISOVACÍHO OBDOBÍ31.1.2018
DATUM SPLATNOSTI1.8.2022
ZPĚTNÝ ODKUPAno
FORMA DLUHOPISUCenný papír na řad
PODOBA DLUHOPISUListinný cenný papír
TYP NABÍDKYVeřejná
PŘEVODITELNOST DLUHOPISUPovolena
STAV EMISEÚpis zahájen 1.8.2017
EMISNÍ PODMÍNKYKe stažení

Výhodou investice do našich dluhopisů je nulový vstupní poplatek a jednoduchý proces nákupu. Spočítejte si jaké výnosy budete pravidelně získávat.

UKÁZKA REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PŘED VZNIKEM AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

byt 1+1, Cheb

Kupní cena: 246 600 Kč
Výnos z nájmu: 10,2 %
Tržní cena: 550 000 Kč
v portfoliu od roku 2014
LV 15384 – k.ú. Cheb

byt 2+1, Cheb

Kupní cena: 572 000 Kč
Výnos z nájmu: 15,9 %
Tržní cena: 850 000 Kč
v portfoliu od roku 2015
LV 15384 – k.ú. Cheb

byt 3+1, Cheb

Kupní cena: 460 000 Kč
Výnos z nájmu: 9,5%
Tržní cena: 700 000 Kč
v portfoliu od roku 2016
LV 8319 – k.ú. Cheb

1+1, Stochov

Kupní cena: 426 400 Kč
Výnos z nájmu: 7,9 %
Tržní cena: 850 000 Kč
v portfoliu od roku 2015
LV 1425 – k.ú. Stochov

EMITENT DLUHOPISŮ A ZAJIŠTĚNÍ DLUHOPISŮ

Dluhopisy se použijí na nákup nemovitostí, které budou majetkem společnosti.  Jelikož je záměrem primárně nákup nemovitostí s diskontem vůči transakčním cenám obvyklým v regionu, bude tržní hodnota nemovitostí vyšší než investované prostředky. Dalším prvkem ochrany budou přísné nájemní smlouvy a vybírané kauce. Klíčový prvek ochrany bude rovněž výběr lokalit s nízkou nezaměstnaností a příznivými sociodemografickými trendy.

Společnost Charles Bridge Real Estate vzniká pod hlavičkou fondu Charles Bridge Global Macro Fund. Jedná se o renomovaný fond kvalifikovaných investorů s pětiletou historií a tradicí každoročních kladných výsledků pro své investory. Zakládající partneři fondu Sven Subotič, Jan Kaška a Jan Rohrbacher plní v tomto projektu primárně roli capital risingu a dozorování ivnestic. Díky svým analytickým zkušenostem se budou aktivně podílet na identifikaci zajímavých investičních příležitostí.

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů