Výnos 8,0 % p.a.

Výše ročního úroku

Měsíční výplaty

Každý měsíc obdržíte výplatu výnosů

Splatnost 30.11.2023

V tento den obdržíte zpět investovanou částku

Základní informace o emisi

Dlouhodobým cílem společnosti DOBRÁ REKONSTRUKCE s.r.o. je zvyšovat komfort bydlení pro lidi a snižovat energetickou náročnost nemovitostí. Mezi hlavní činnosti patří provázení investora celým procesem rekonstrukce od základního průzkumu stavu nemovitosti, přes zpracování projektu, posouzení finančních možností a sestavení realistického rozpočtu, vyhledání možných dotací a jejich kompletní vyřízení, výběr vhodné a důvěryhodné stavební firmy schopné plnit svoje závazky, až po stavební dozor.

Cílem společnosti je využívání moderních a technologických postupů při výstavbě a revitalizaci bytového fondu v ČR. Spolupracujeme pouze s prověřenými partnery, kteří jsou schopni tyto technologie implementovat a zvýšit tak komfort bydlení vlastníkům bytových jednotek, nájemníkům a majitelům rodinných domů.

JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU10 000,- Kč
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE10 000,- Kč
MAXIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICEAž 5,9 mil. Kč, podle aktuálního stavu prodaných dluhopisů
ISINCZ0003528952
ÚROK
8,0% p.a.
VÝPLATA ÚROKUměsíčně
DATUM SPLATNOSTI30.11.2023
ZPĚTNÝ ODKUPAno
STAV EMISEÚpis zahájen 1.12.2020

Jak využijeme získané prostředky?

 • Snížení energetické náročnosti staveb

  Ve společnosti věří ve využitelnost zelených řešení, v implemetaci moderních technologií a snížení energetické náročnosti staveb na minimum dle přijatých plánů v ČR i celé EU. Prosazují a budou prosazovat jejich využití v celé ČR, proto spolupracují s velkými i malými dodavateli na trhu, uzavírají partnerství s dodavateli energií, stavebními firmami, realitními kancelářemi apod.

 • Tvorba unikátního software

  Cílem společnosti je vytvořit software (webové rozhraní pro klienty a interní aplikační vrstvu), která umožní zjistit orientační hodnotu stavebních prací při rekonstrukcích nemovitostí v ČR. Zároveň zde bude možné najít prověřené projekční či stavební firmy, které investoři mohou oslovit pro samotnou realizaci.

Jak zhodnotíme a zajistíme vaše prostředky?

 • Zvýšení obratu společnosti

  Díky vývoji nového software bude možné zapojit větší počet dodavatelů a investorů. Navýšením počtu zakázek se společnosti zvýší obrat a bude generovat větší zisk.

 • Rozšíření obchodních příležitostí

  Společnost bude generovat vyšší tržby díky navýšení objemu doplňkových služeb. Zároveň tím získá nové příjmy od partnerských společností za marketingovou propagaci na webovém rozhraní aplikace.

Některé z referencí

Klíčové osoby týmu

Tomáš Grec, MPA

Marketingový ředitel

leader a vizionář, zaměřen na budování systémů tvorby aktiv

Pavel Borský

Jednatel společnosti

zaměřen na realizaci a technická řešení projektů

Mgr. Miroslav Chalupecký

Obchodní ředitel

zaměřen na podnikání, obchod, prodej služeb a networking

Ing. Richard Balogh

Finanční ředitel

zaměřen na financování projektů, finanční plány a dotace

Detailní informace o emisi

EMITENTDOBRÁ REKONSTRUKCE s.r.o.
NÁZEV EMISEDobrá rekonstrukce 8,0/23
CELKOVÝ OBJEM EMISE5 900 000, 00 Kč
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU10 000,00 Kč
ÚROK
8,0% p.a.
VÝPLATA ÚROKUměsíčně
EMISNÍ KURZ10 000,00 Kč
ISINCZ0003528952
KONEC UPISOVACÍHO OBDOBÍ30.11.2023
DATUM SPLATNOSTI30.11.2023
ZPĚTNÝ ODKUPAno
FORMA DLUHOPISUCenný papír na řad
PODOBA DLUHOPISUListinný cenný papír
TYP NABÍDKYVeřejná
PŘEVODITELNOST DLUHOPISUPovolena
STAV EMISEÚpis zahájen 1.12.2020
EMISNÍ PODMÍNKYKe stažení

O společnosti DOBRÁ REKONSTRUKCE s.r.o.

DOBRÁ REKONSTRUKCE s.r.o. je mladá společnost, která prochází obdobím rychlého růstu. Dlouhodobým cílem společnosti je zvyšovat komfort bydlení pro lidi a snižovat energetickou náročnost nemovitostí. Mezi hlavní činnosti patří provázení investora celým procesem rekonstrukce od základního průzkumu stavu nemovitosti, přes zpracování projektu, posouzení finančních možností a sestavení realistického rozpočtu, vyhledání možných dotací a jejich kompletní vyřízení, výběr vhodné a důvěryhodné stavební firmy schopné plnit svoje závazky, až po stavební dozor.

Připravili jsme pro majitele nemovitostí praktický manuál, jak se zorientovat v nabídkách projekčních nebo stavebních firem a úspěšně zvládnout celý komplikovaný proces rekonstrukce. Máme za sebou mnoho úspěšně zrealizovaných zakázek a desítky v různých fázích rozpracovanosti.

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů