Výnos 8,90 % p.a. + bonus

Výše ročního výnosu

Měsíční výplaty

Každý měsíc obdržíte výplatu výnosů

Splatnost 21.2.2021

V tento den obdržíte zpět investovanou částku

Základní parametry emise

Logika Ralsko s.r.o. je certifikovaná společnost, která se na trhu nachází od roku 2003.  Většina nabízených odborných služeb zahrnuje ochranu v oblasti životního prostředí. Společnost je držitelem příslusných živnostenských oprávnění k nakládání a provozování zařízení ke sběru, výkupu, třídění a úpravě plastů kategorie O i kategorie N. Více o společnosti…

Společnost již investovala do přípravných projektových prací částkou 15 mil Kč. Dále jsou zajištěny dodávky použitých plastů a zároveň odbyt recyklátu. Předpokládané obraty z výběru poplatku za recyklaci a následného prodeje jsou 30-40 mil. Kč/rok.

Problematika plastů, jejich sběr, třídění, recyklace a následné využití je všeobecně známá věc. Plasty jsou vyráběny z ropy a odhaduje se, že na výrobu plastů je spotřebováno 4-8% z celosvětové těžby ropy. Vzhledem k těmto skutečnostem je problematika zpracování odpadních plastů důležitou činností z hlediska ekologie a snížení těžby neobnovitelných zdrojů. To vedlo společnost k realizaci záměru zpracování plastů mechanickou cestou.

JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU25 000,- Kč
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE25 000,- Kč
MAXIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICEAž 15 mil. Kč, podle aktuálního stavu prodaných dluhopisů
ÚROK
8,90% p.a. + jednorázový bonus 1% pro investice nad 1 000 000,-Kč
VÝPLATA ÚROKUměsíčně
DATUM SPLATNOSTI21.2.2021
ZPĚTNÝ ODKUPAno
STAV EMISEÚpis zahájen 22.2.2019
ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ZHODNOCENÍ SPOLEČNOSTIKe stažení

Jak využijeme získané prostředky?

 • Nákup technologie na zpracování plastů

  Jednorázová investice do následujícího zařízení:

  • 1x nakladač do 3 t.                            1 200 000,-Kč
  • 1x VZ vozík  do 2,5 t.                           750 000,-Kč
  • 3x dopravníky                                      670 000,-Kč
  • 4x digitální váhy                                  280 000,-Kč
  • 2x kontejnery                                         80 000,-Kč
  • linka na zpracovaní plastů            9 800 000,-Kč
  • 1x vytrhávač patních lan                1 200 000,-Kč

  INVESTICE CELKEM    13 980 000, Kč / 356 490 EUR  kurz 25,50 Kč /1EUR

 • Nákup pozemku

  Nákup pozemku pro stavbu haly

Jak zhodnotíme a zajistíme vaše prostředky?

 • Zajištěny dodávky použitých plastů

 • Zajištěn odbyt recyklátu

 • Předpokládané obraty 30-40 mil. Kč/rok

  Předpokládané obraty z výběru poplatku za recyklaci a následného prodeje jsou 30-40 mil. Kč/rok

 • Ručení majetkem společnosti

Instalace a provoz pyrolýzy

Celosvětový problém s tříděním a likvidací nebezpečného odpadu pro společnost není lhostejný a proto se zapojila do řešení tohoto problému. Ekologické mechanické zpracování použitého plastu, drcení materialů a následné použití likvidace tepelným rozkladem podporovaný na základe nařízení směrnice a zákona EU o třídění odpadu a likvidaci.

Na drtící lince společnost zlikviduje ročně 25 tisíc tun použitých plastů včetně plastových obalů. Přičemž úhrada za likvidaci 1 tuny, se pohybuje min 1000 Kčkteré uhradí dodavatel za ECO likvidaci jako i za výstup tuhé frakce vhodné do cementáren nebo palivo do pyrolýzy.   

Záměr projektu je postavit lehkou halu na průmyslovém pozemku s povolením na likvidaci odpadu v oblasti Ralsko okr. Č. Lípa, včetně kompletního strojního zařízení na dopravu a drcení, vhodného k víceúčelovému použití v průmyslu.

Detailní informace o emisi

EMITENTLogika Ralsko s.r.o.
NÁZEV EMISEEkologická likvidace 2021
CELKOVÝ OBJEM EMISE15 000 000,00 Kč
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU25 000,00 Kč
ÚROK
8,90% p.a. + jednorázový bonus 1% pro investice nad 1 000 000,-Kč
VÝPLATA ÚROKUměsíčně
EMISNÍ KURZ25 000,00 Kč
KONEC UPISOVACÍHO OBDOBÍtermín prodloužen do 31.12.2020 viz dokument
DATUM SPLATNOSTI21.2.2021
ZPĚTNÝ ODKUPAno
FORMA DLUHOPISUCenný papír na řad
PODOBA DLUHOPISUListinný cenný papír
TYP NABÍDKYVeřejná
PŘEVODITELNOST DLUHOPISUPovolena
STAV EMISEúpis zahájen 22.2.2019
EMISNÍ PODMÍNKYKe stažení

O společnosti Logika Ralsko s.r.o.

Logika Ralsko s.r.o. je certifikovaná společnost, která se na trhu nachází od roku 2003.  Většina nabízených odborných služeb zahrnuje ochranu v oblasti životního prostředí. 

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů