Charakteristika společnosti

Logika Ralsko s.r.o. je certifikovaná společnost, která se na trhu nachází od roku 2003.  Většinu jejich odborných služeb zahrnují ochranu v oblasti životního prostředí. Společnost je držitelem příslusných živnostenských oprávnění k nakládání a provozování „zařízení ke sběru,výkupu,třídění a úpravě kategorie O i kategorie N.“

V současné době se společnost zabývá realizací staveb zaměřených na ekologii, sanace a rekultivace půdy. V této oblasti má společnost již zrealizovaných několik úspěšných projektů. Vzhledem k tomu, že společnost vlastní kompletní projektovou dokumentaci vztahující se k pozemkům v Ralsku,Kuřivody-Ploužnice začala společnost realizovat projekt mechanického zpracování odpadních plastů.

Problematika plastů, jejich sběr, třídění, recyklace a následné využití je všeobecně známá věc. Plasty jsou vyráběny z ropy a odhaduje se, že na výrobu plastů je spotřebováno 4-8% z celosvětové těžby ropy. Vzhledem k těmto skutečnostem je problematika zpracování odpadních plastů důležitou činností z hlediska ekologie a snížení těžby neobnovitelných zdrojů.

Název společnostiLogika Ralsko s.r.o.
AdresaAnglická 82/26, 120 00 Praha 2
26753103
Základní kapitál200.000,- Kč
WWWwww.logikaralsko.cz
Účetní a daňové zhodnocení společnostiKe stažení

Společnosti s kterými spolupracujeme

Aktuálně nabízené dluhopisy Logika Ralsko s.r.o.

Název emiseÚrokSplatnostMinimální investiceDetail
Dluhopis Ekologická likvidace 20218,90 % p.a.21.2.202125 000,-KčDetail dluhopisu
Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů