Výnos 9,50 % p.a.

Výše ročního výnosu

Měsíční výplaty

Každý měsíc obdržíte výplatu výnosů

Splatnost 31.12.2023

V tento den obdržíte zpět investovanou částku

Základní informace o emisi

Emitentem korporátních dluhopisů je společnost EWE JEWELRY s.r.o., jež je dceřinou společností společnosti EMOTIONAL JEWELRY s.r.o., prodávající unikátní šperky s jedinečným emocionálním prvkem pod obchodní značkou With U. Společnost za rok 2019 dosáhla tržeb cca 60 mil. Kč a za rok 2020 dokonce již více než 230 mil. Kč. 

Pro úspěch v daném segmentu byla společnost EMOTIONAL JEWELRY s.r.o. oslovena klenotnickou společností EWE PORTUGAL Lda. a navrhla jí spolupráci v oblasti designu a distribuce nových šperků pod značkou EWE, a to v evropském měřítku. EWE PORTUGAL Lda. úzce spolupracuje se společností EWE JEWELRY S.A.S. z kolumbijské Bogoty, a to v oblasti získávání smaragdů pro své šperky. Za pouhého půl roku od navázání spolupráce stihla společnost navrhnout více než 50 modelů šperků.

JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU25 000,- Kč
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE25 000,- Kč
MAXIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICEAž 3,5 mil. Kč, podle aktuálního stavu prodaných dluhopisů
ISINCZ0003531394
ÚROK
9,50% p.a.
VÝPLATA ÚROKUměsíčně
DATUM SPLATNOSTI31.12.2023
ZPĚTNÝ ODKUPAno
STAV EMISEÚpis zahájen 29.3.2021

Jak využijeme získané prostředky?

 • NÁKUP ŠPERKŮ OD SMLUVNÍCH VÝROBCŮ

  Výrobci, kteří drží licenci společnsti, jsou prověřenými mistry svého oboru.

 • UMÍSTĚNÍ ŠPERKŮ DO SMLUVNÍCH MULTIBRANDOVÝCH PRODEJEN

  Veškeré zboží je určeno k přímému prodeji a je nabízeno prostřednictvím smluvních partnerů. Tím jsou minimalizovány provozní náklady společnosti a šperky nabízejí zkušení prodejci.

 • PROGRESIVNÍ EXPANZE NA ZAHRANIČNÍ TRHY

  EWE Jewelry do dvou let plánuje zastoupení na Slovensku, v Rakousku, Německu, Francii a Velké Británii. Od počátku bude rovněž působit v Portugalsku, odkud myšlenka vstoupit na trh pod novým brandovým označením EWE vznikla.

Jak zhodnotíme a zajistíme vaše prostředky?

 • VELKÝ ZÁJEM O ŠPERKY EWE

  Zájem dokládá průzkum trhu, který si společnost EWE Portugal Lda. nechala zpracovat při prezentaci prototypových šperků EWE na okruhu automobilových závodů Formule Renault a Formule 3 v sezóně 2020. Očekává proto již zpočátku vysoké tržby z prodeje šperků.

 • ŠIROKÁ ZÁKLADNA CÍLOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ

ZAJIŠTĚNÍ EMISE

EWE Jewelry s.r.o. se rozhodla, že emisi zajistí plombovanými smaragdy, které jí za tímto účelem poskytla společnost EWE JEWELRY S.A.S. Tyto drahé kameny jsou certifikovány mezinárodní gemologickou laboratoří E.G.L. a byly oceněny znaleckým posudkem na částku 4 136 291,-Kč. Zajištění dluhopisu je tak ve výši cca 120% celkové výše emise. Zástava byla sepsána formou notářského zápisu NZ124/2021 a smaragdy byly zapsány do Rejstříku zástav Notářské komory České republiky a jsou tak zástavou výlučně pro majitele dluhopisů až do úplného splacení emise. Navíc si lze pravost každého smaragdu ověřit na www.egllaboratories.org. Více o EGL zde.

Dokumenty ke stažení: Znalecký posudek, Potvrzení o zápisu zástavního práva do Rejstříku

Dle notářského zápisu číslo NZ 124/2021 je definováno zástavní právo k 51 smaragdům ve složení:

11ks Kulaté (round cut) 5 mm
13ks Kulaté (round cut) 9 mm
14ks Oktagon (Emerald cut) 8×6 mm
13 ks Oktagon (Emerald cut) 12×10 mm

Vedení společnosti

Marek Návrat
Jednatel společnosti

Marek vystudoval Vyšší odbornou a hotelovou školu v Opavě. Po studiu jel do Velké Británie, kde mimo jiné pracoval jako manažer pro společnosti Starbucks, Pizza Express a Costa Coffee. Po 10 letech získávání zkušeností v zahraničí se vrátil do své rodné země, aby pracoval jako account manager pro Pacinos signature line CZ a spravoval nemovitosti pro Kříž and Co Developments. Mezi Markovi záliby patří cestování, mindfulness a svět výběrové kávy.

Bc. Petra Frantová
PR manager společnosti

Petra má bohaté zkušenosti jak z marketingu a komunikace, tak s vedením samostatných projektů. Jen namátkou, v Bubbleology měla na starost návrh a realizaci propagačních akcí firmy a správu online marketingu na sociálních sítích. V modelingové agentuře Jaro Management zase komunikaci s klienty a dodavateli, správu webových stránek, tvorbu marketingových prezentací a organizaci eventů. Podílela se na zakázkách pro významné mezinárodní i české firmy (např. Debenhams, FIFA 2008, Eristoff, Apollinaris, Česká spořitelna). Petra také v rámci své kariéry u společnosti COFET a.s. organizovala a vedla přípravu několika celostátních soutěží pro MŠMT. Její poslední pracovní zkušeností je zajišťování PR komunikace, vytváření marketingových plánů a správa sociálních sítí a webů pro Gastro Group Service s.r.o.. Petra se, kromě péče o svého malého syna, ráda věnuje fitness, cyklistice a vzdělává se v psychologii.

Bc. Veronika Fucsik
Marketing manager a jednatelka společnosti EMOTIONAL JEWELRY s.r.o.

Veronika studovala na Vysokém učení technickém, obor Stavební inženýrství a dále na Českém vysokém učení technologickém, obor Řízení a ekonomika průmyslového podniku. Již během studia se podílela na realizaci společenských a kulturních projektů. Získané zkušenosti uplatnila při vedení samostatných akcí. K nejvýznamnějším patří propagační a marketingové akce pro společnosti Erste Group Immorent ČR, WITTE, UNIQA, INNOGY a Městská část Praha 1. V oblasti kultury
a volnočasových aktivit produkovala projekty pro společnost Promotion Agency a Miss Princess of the World.

Detailní informace o emisi

EMITENTEWE Jewelry s.r.o.
NÁZEV EMISEEMERALD 9,5/2023
CELKOVÝ OBJEM EMISE3 500 000,00 Kč
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU25 000,00 Kč
ÚROK
9,50% p.a.
VÝPLATA ÚROKUměsíčně
EMISNÍ KURZ25 000,00 Kč
ISINCZ0003531394
KONEC UPISOVACÍHO OBDOBÍ30.6.2023
DATUM SPLATNOSTI31.12.2023
ZPĚTNÝ ODKUPAno
PODOBA DLUHOPISUListinný cenný papír
FORMA DLUHOPISUCenný papír na řad
TYP NABÍDKYVeřejná
PŘEVODITELNOST DLUHOPISUPovolena
STAV EMISEÚpis zahájen 29.3.2021
EMISNÍ PODMÍNKYKe stažení

O společnosti EWE Jewelry s.r.o.

Společnost EWE JEWELRY s.r.o. je dceřinou společností společnosti EMOTIONAL JEWELRY s.r.o., prodávající unikátní šperky s jedinečným emocionálním prvkem pod obchodní značkou With U. Společnost za rok 2019 dosáhla tržeb cca 60 mil. Kč a za rok 2020 dokonce již více než 230 mil. Kč. 

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů