Charakteristika společnosti

Emitentem korporátních dluhopisů je společnost EWE JEWELRY s.r.o., jež je dceřinou společností společnosti EMOTIONAL JEWELRY s.r.o., prodávající unikátní šperky s jedinečným emocionálním prvkem pod obchodní značkou With U. Společnost za rok 2019 dosáhla tržeb cca 60 mil. Kč a za rok 2020 dokonce již více než 230 mil. Kč. 

Pro úspěch v daném segmentu byla společnost EMOTIONAL JEWELRY s.r.o. oslovena klenotnickou společností EWE PORTUGAL Lda. a navrhla jí spolupráci v oblasti designu a distribuce nových šperků pod značkou EWE, a to v evropském měřítku. EWE PORTUGAL Lda. úzce spolupracuje se společností EWE JEWELRY S.A.S. z kolumbijské Bogoty, a to v oblasti získávání smaragdů pro své šperky. Za pouhého půl roku od navázání spolupráce stihla společnost navrhnout více než 50 modelů šperků.

Název společnostiEWE Jewelry s.r.o.
AdresaRoháčova 145/14, 130 00 Praha Žižkov
09930914
WWWwww.ewejewelry.com

ZAJIŠTĚNÍ EMISE EMERALD 9,5/2023

EWE Jewelry s.r.o. se rozhodla, že emisi zajistí plombovanými smaragdy, které jí za tímto účelem poskytla společnost EWE JEWELRY S.A.S. Tyto drahé kameny jsou certifikovány mezinárodní gemologickou laboratoří E.G.L. a byly oceněny znaleckým posudkem na částku 4 136 291,-Kč. Zajištění dluhopisu je tak ve výši cca 120% celkové výše emise. Zástava byla sepsána formou notářského zápisu NZ124/2021 a smaragdy byly zapsány do Rejstříku zástav Notářské komory České republiky a jsou tak zástavou výlučně pro majitele dluhopisů až do úplného splacení emise. Navíc si lze pravost každého smaragdu ověřit na www.egllaboratories.org.

Dokumenty ke stažení: Znalecký posudek, Potvrzení o zápisu zástavního práva do Rejstříku zástav

Dle notářského zápisu číslo NZ 124/2021 je definováno zástavní právo k 51 smaragdům ve složení:

11ks Kulaté (round cut) 5 mm
13ks Kulaté (round cut) 9 mm
14ks Oktagon (Emerald cut) 8×6 mm
13 ks Oktagon (Emerald cut) 12×10 mm

Dluhopisy společnosti EWE Jewelry s.r.o.

Název emiseÚrokSplatnostMinimální investiceDetail
EMERALD 9,5/20239,50 % p.a.31.12.202325 000,-KčDetail dluhopisu

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů