Úrok 7,80 % p.a. + bonusy

Výše ročního úroku

Měsíční výplaty

Každý měsíc obdržíte výplatu výnosů

Splatnost 29.2.2020

V tento den obdržíte zpět investovanou částku

Základní parametry emise

Společnost ČPH ENERGY s.r.o. vydala emisi za účelem snížení nákladů za spotřebu silové elektřiny velkoobchodním nákupem na energetických trzích. Cílová skupina klientů jsou převážně společnosti skupiny Český průmyslový holding a.s., ale také ostatní klienti z řad převážně menších a středních podnikatelských subjektů.

JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU5000,- Kč
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE5000,- Kč
MAXIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICEAž 25 mil. Kč, podle aktuálního stavu prodaných dluhopisů
ÚROK
7,80 % p.a. + jednorázový bonus pro vklady nad 100 000,-Kč ve výši 1% z investované částky

(Až 8,30%!)

VÝPLATA ÚROKUměsíčně
DATUM SPLATNOSTI29.2.2020
ZPĚTNÝ ODKUPAno
STAV EMISEÚpis zahájen 1.3.2018

Jak použijeme vaše prostředky

Společnost ČPH ENERGY s.r.o. použije vybrané prostředku na nákup silové elektřiny na energetické burze:

Cena PRE za prodej silové elektřiny                                          1,451 Kč/KWh

Zdroj: ceník služeb PRE pro podnikatele

Cena na energetické burze                                                        0,904 Kč/KWh

Vypočet ceny elektrické energie:    35,69 EUR x 25,335 = 904,21 Kč/MWh

Cena byla vypočítána dle aktuálního kurzu dne 23.2.2018 a přepočteném kurzu ČNB kde ni 23.2.2018

Rozdíl v ceně elektrické energie                   0,547 Kč/KWh / 60,51% rozdíl

Jak zhodnotíme a zajistíme vaše prostředky?

  • Dodávka energie společnostem ve skupině Český průmyslový holding a.s.

  • Významná úspora nákladů za spotřebu silové elektřiny a plynu

  • Dostatečné klientské zázemí ze strany mateřské společnosti

Někteří z odběratelů ČPH ENERGY

Detailní informace o emisi

EMITENTČPH ENERGY s.r.o.
NÁZEV EMISEEnergetický dodavatel 7,8/24
CELKOVÝ OBJEM EMISE25 000 000,00 Kč
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU5000,00 Kč
ÚROK
7,80 % p.a. + jednorázový bonus pro vklady nad 100 000,-Kč ve výši 1% z investované částky

(Až 8,30%!)

VÝPLATA ÚROKUměsíčně
EMISNÍ KURZ5000,00 Kč
KONEC UPISOVACÍHO OBDOBÍ31.12.2018
DATUM SPLATNOSTI29.2.2020
ZPĚTNÝ ODKUPAno
FORMA DLUHOPISUCenný papír na jméno
PODOBA DLUHOPISUListinný cenný papír
TYP NABÍDKYVeřejná
PŘEVODITELNOST DLUHOPISUPovolena
STAV EMISEÚpis zahájen 1.3.2018
EMISNÍ PODMÍNKYKe stažení

Výhodou investice do našich dluhopisů je nulový vstupní poplatek a jednoduchý proces nákupu. Spočítejte si, jaké výnosy budete pravidelně získávat. Navíc získáte výše zmíněné jednorázové bonusy.

EMITENT DLUHOPISŮ A ZAJIŠTĚNÍ DLUHOPISŮ

Společnost ČPH ENERGY s.r.o. vyla vytvořena s cílem snížit náklady za spotřebu silové elektřiny velkoobchodním nákupem na energetických trzích. Cílová skupina klientů jsou převážně společnosti skupiny Český průmyslový holding a.s., ale také ostatní klienti z řad převážně menších a středních podnikatelských subjektů.

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů