Výnos 13,20 % p.a.

Výše ročního výnosu

Měsíční výplaty

Každý měsíc obdržíte výplatu výnosů

Splatnost 31.12. 2026

V tento den obdržíte zpět investovanou částku

Základní informace o emisi

Emitentem dluhopisu je společnost Healthy Invest s.r.o., která má více než dvacetiletou historii v rámci inovativního vývoje ultrazvukových technologií v oblasti medicíny.

Tato emise dluhopisu představuje investiční příležitost do společnosti specializující se na moderní ultrazvukovou technologii v oblasti medicíny. Společnost kombinuje umělou inteligenci s pokročilými ultrazvukovými senzory, poskytujícími rychlou a přesnou diagnostiku. Dluhopisová emise je zaměřena na podporu vývoje a nasazení inovativních technologií, které zlepšují kvalitu zdravotní péče pomocí vysokého rozlišení zobrazení a pokročilé analýzy pomocí AI, která již dnes dosahuje mnohem kvalitnějších výstupů, než klasická diagnostika.

JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU25 000,- Kč
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE25 000,- Kč
MAXIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICEAž 23 mil. Kč, podle aktuálního stavu prodaných dluhopisů
ISINCZ0003557662
ÚROK13,20% p.a.
VÝPLATA ÚROKUměsíčně
DATUM SPLATNOSTI31.12.2026
ZPĚTNÝ ODKUPAno
STAV EMISEÚpis zahájen 1.1.2024

Jak využijeme získané prostředky?

 • Investice do výzkumu a vývoje

  Získané finanční prostředky budou věnovány dalšímu posunu hranic ultrazvukové diagnostiky prostřednictvím intenzivního výzkumu a vývoje nových technologických inovací.

 • Rozšíření produktového portfolia

  Finance umožní rozšíření produktového spektra společnosti, čímž posílí schopnost oslovit různé segmenty trhu a přinést inovativní řešení do širšího spektra lékařských oborů.

 • Globalní nasazení

  Získané prostředky povedou k globálnímu nasazení vlastních moderních ultrazvukových technologií ve zdravotnických zařízeních po celém světě, což podpoří šíření pokročilé diagnostiky a zlepší kvalitu péče poskytované pacientům na mezinárodní úrovni.

Jak zhodnotíme a zajistíme vaše prostředky?

 • Investice do výrobní efektivity

  Finanční prostředky budou systematicky investovány do optimalizace výrobních procesů. Modernizace zařízení a zavádění efektivnějších pracovních postupů povede ke snížení nákladů na výrobu a zvýší celkovou produktivitu, což přispěje k rychlejšímu zhodnocení investic.

 • Inovace s důrazem na tržní potřeby

  Značný podíl finančních prostředků bude věnován pružné inovaci produktů, směřující k okamžité adaptaci na měnící se potřeby trhu. Rychlá a přizpůsobivá inovace zajistí, že produkty budou vždy na špičce technologického vývoje, což povede k dlouhodobému a udržitelnému zhodnocení investovaných prostředků.

Zkušenosti společnosti

Společnost se může pyšnit úspěšnou implementací svých ultrazvukových technologií v zdravotnických zařízeních i v zahraničí. Tato zkušenost potvrzuje nejen technologickou excelenci vlastních produktů, ale také schopnost účinně reagovat na specifické potřeby různých trhů.

Kromě medicínského sektoru firma představila svou technologickou excelenci v jiných odvětvích, jako je průmyslová inspekce a výzkum. Rozmanitá zkušenost společnosti poskytuje důkaz o všestrannosti vlastního řešení a schopnosti přizpůsobit se různým odvětvím lidské činnosti.

Detailní informace o emisi

EMITENTHealthy Invest s.r.o.
NÁZEV EMISEHealthy Invest 13,2/2026
CELKOVÝ OBJEM EMISE23 000 000,- Kč
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU25 000,- Kč
ÚROK13,20% p.a.
VÝPLATA ÚROKUměsíčně
EMISNÍ KURZ25 000,- Kč
ISINCZ0003557662
KONEC UPISOVACÍHO OBDOBÍ31.12.2026
DATUM SPLATNOSTI31.12.2026
ZPĚTNÝ ODKUPAno
PODOBA DLUHOPISUListinný cenný papír
FORMA DLUHOPISUCenný papír na řad
TYP NABÍDKYVeřejná
PŘEVODITELNOST DLUHOPISUPovolena
STAV EMISEÚpis zahájen 1.1.2024
EMISNÍ PODMÍNKYKe stažení

O společnosti

Společnost Healthy Invest s.r.o. má více než dvacetiletou historii v rámci inovativního vývoje ultrazvukových technologií v oblasti medicíny. Zakladatel a majitel firmy, který zdědil vášeň pro technologii ultrazvuku po svém otci, aktivně přispívá k průkopnickým inovacím v odvětví.

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů