Výnos 13,50 % p.a.

Výše ročního výnosu

Měsíční výplaty

Každý měsíc obdržíte výplatu výnosů

Splatnost 1.6.2024

V tento den obdržíte zpět investovanou částku

Základní informace o emisi

Společnost KD Chemiko s.r.o. byla založena výhradně pro zavádění a provoz nových ekologických technologií, které nahrazují nebo doplňují stávající výrobní nebo stavební procesy a to zcela s ohledem na životní prostředí při zachování bezpečnosti, kvality a ekonomické únosnosti.

Emitent k dnešnímu dni do projektu dosud investoval cca 15 milionů korun z vlastních zdrojů.

Dodávky odpadu, jako jsou pneumatiky či plasty, má společnost smluvně podložené hned s několika giganty tohoto odvětví, stejně tak kontrakty na odbyt takto získaných ceněných surovin jako je pyrolytický olej, uhlík, nebo ocel, má podepsané hned s několika odběrateli na několik let dopředu. Budoucnost spatřuje také hlavně v energetickém průmyslu, kde by se v budoucnu zapojili do výroby elektrické energie.

JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU25 000,- Kč
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE25 000,- Kč
MAXIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICEAž 25 mil. Kč, podle aktuálního stavu prodaných dluhopisů
ISINCZ0003532343
ÚROK
13,50% p.a.
VÝPLATA ÚROKUměsíčně
DATUM SPLATNOSTI1.6.2024
ZPĚTNÝ ODKUPNe
STAV EMISEÚpis zahájen 1.6.2021

Jak využijeme získané prostředky?

 • Nákup technologie

  Pyrolýzní jednotka včetně rektifikační kolony, neboli univerzálního depolymerizační systému, cena: 690 000 EUR cca (18 000 000 CZK). Tato technologie je určena k recyklaci a využití velkého množství odpadů obsahujících polymery/plasty, gumu, ropné kaly, odpadní oleje a pod.. Recyklace suroviny v uzavřené pyrolytické jednotce vytváří větší objem kapalného paliva ve srovnání s otevřeným pyrolytickým zařízením.

 • Nákup montované haly

  Nákup a montáž moderní haly včetně příslušenství: 4 500 000 CZK

 • PŘÍSLUŠENSTVÍ K DEPOLYMERIZAČNÍMU SYSTÉMU

  Nádrže na vstupní a výstupní surovinu 4ks. 500 000,-/ks CELKEM (2 000 000 CZK)

Jak zhodnotíme a zajistíme vaše prostředky?

 • Rosoucí poptávka

  Prostředky budou zhodnocovány vlastní ekonomickou činností s ohledem na fakt, že po recyklaci odpadů na druhotné suroviny je stéle se zvyšující společenská poptávka

 • Objednávky na několik let dopředu

  Emitent již má potvrzené předobjednávky na dodávky vstupních surovin i odbyt na několik let dopředu.  

Zkušenosti společnosti

Společnost má za sebou tým odborníků kteří mají s podobnými projekty, jejich budováním a provozem zkušenosti z Evropy i ze zahraničí. Jedná se zejména o recyklaci odpadních olejů, odpadní gumové pryže a plastů. 

Detailní informace o emisi

EMITENTKD Chemiko s.r.o.
NÁZEV EMISEKD CHEMIKO 13,50/24
CELKOVÝ OBJEM EMISE25 000 000,00 Kč
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU25 000,00 Kč
ÚROK
13,50% p.a.
VÝPLATA ÚROKUměsíčně
EMISNÍ KURZ25 000,00 Kč
ISINCZ0003532343
KONEC UPISOVACÍHO OBDOBÍ1.6.2024
DATUM SPLATNOSTI1.6.2024
ZPĚTNÝ ODKUPNe
PODOBA DLUHOPISUListinný cenný papír
FORMA DLUHOPISUCenný papír na řad
TYP NABÍDKYVeřejná
PŘEVODITELNOST DLUHOPISUPovolena
STAV EMISEÚpis zahájen 1.6.2021
EMISNÍ PODMÍNKYKe stažení

O společnosti KD Chemiko s.r.o.

Emitent KD Chemiko s.r.o. je společností, která se zabývá výrobou paliva z recyklátu vytvořeného z odpadů. Bude rovněž i výrobcem materialů, které jsou z recyklovaných odpadů (gumy a plastů) a které jsou certifikovaným výrobkem dle České státní normy.

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů