Výnos 9,00 % p.a.

Výše ročního výnosu

Kvartální výplaty

Každé 3 měsíce obdržíte výplatu výnosů

Splatnost 18.11.2021

V tento den obdržíte zpět investovanou částku

Základní informace o emisi

Emitentem korporátních dluhopisů je společnost HBR Wood s.r.o., která se zabývá lesnictvím a následným zpracováním kulatiny na stavební, truhlářské i podlahové řezivo. Založena byla roku 2015 kolektivem profesionálů z dřevařského průmyslu.

Hlavní konkurenční výhodou firmy je nákup vlastních lesních pozemků, na kterých následně dřevo těží. Díky tomu je firma schopná generovat několikanásobně vyšší marže než konkurence na stejných typech dřevin. Těžba na vlastních pozemcích výrazně snižuje náklady a dále je možné pozemky využít k dalším podnikatelským aktivitám. Neméně významnou výhodou před konkurencí je unikátní databáze soukromých vlastníků lesních pozemků a skladby dřevin na těchto pozemcích jak v České Republice, tak i na Slovensku. To společnosti zaručuje obrovský potenciál rychlého růstu a expanze.

Specializace společnosti HBR Wood je především dubová a buková kulatina a řezivo, které je určeno do stavebnictví (podlahy, schodiště a eurookna) a na výrobu nábytku, po kterém je velmi vysoká poptávka, jak u nás, tak v zahraničí, zejména pak v Holandsku a Belgii. Díky tomu je možné tento typ dřeva prodávat za mnohem vyšší ceny.

Hlavním důvodem emise dluhopisů je výkup 200 ha lesů a pozemků na kterých se nachází cca 45 000 m3 dřeva v průměrné hodnotě 70 mil. Kč a navýšení vlastní produkce levným výkupem dubové kulatiny 

Výnos z emise dluhopisů firma využije pro nákup dubových lesů a dubové kulatiny a na výrobu produktů s velmi vysokou přidanou hodnotou pro další zpracování ve stavebnictví a truhlářství. 

JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU25 000,- Kč
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE25 000,- Kč
MAXIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICEAž 25 mil. Kč, podle aktuálního stavu prodaných dluhopisů
ÚROK9,00 % p.a.
VÝPLATA ÚROKUkvartálně
DATUM SPLATNOSTI18.11.2021
ZPĚTNÝ ODKUPAno
STAV EMISEÚpis zahájen 19.11.2018

Jak využijeme získané prostředky?

 • NAKOUPÍME DUBOVOU KULATINU A DUBOVÉ LESY

 • VYTVOŘÍME VYSOCE KVALITNÍ A POPTÁVANÉ DUBOVÉ STAVEBNÍ A TRUHLÁŘSKÉ ŘEZIVO

Jak zhodnotíme a zajistíme vaše prostředky?

 • Zpracování dřeva na produkty

  Produkty s velmi vysokou přidanou hodnotou pro další průmyslové zpracování

 • Prodej produktů s vysokou marží

  Prodej řeziva stálým odběratelům

 • Cena dubového dřeva dlouhodobě roste

  Poptávka po dubovém dřevě dlouhodobě převyšuje nabídku

 • Majetek společnosti v hodnotě 70 mil. Kč

  V majetku společnosti bude  cca 200ha lesů a pozemků na kterých se nachází 45 000 m3 dřeva v předpokládané hodnotě 70 mil. Kč

Obchod s kulatinou a řezivem

Dubovou kulatinu firma dokáže levně nakupovat díky svým kontaktům na dodavatele a majitele lesů. K akvizici lesa dochází na základě jasně definovaných parametrů jako je stáří lesa, výtěžnost a jeho složení. Firma HBR Wood si vede unikátní databázi těchto lesů tak, aby mohla tyto akvizice dlouhodobě plánovat.

Dalším velmi výhodným zdrojem kulatiny jsou vichřice a polomy.

Např. vichřice Herwart v Říjnu 2017 poničila asi 1,5 mil. m3 dřeva. Vichřice v září roku 2018 polámala cca 300 000 m3 stromů. To jsou zhruba 4% roční těžby Lesů ČR. Lesy ČR takto pokácené dřevo prodávají v aukci často za velmi nízké ceny, aby urychlili vyčištění lesa.

Třetí možností je levný nákup od třetích stran.

Následující zjednodušený finanční plán kalkuluje pouze s finančními zdroji z emise dluhopisů. Ostatní příjmy z vlastní kapitálu jsou nad rámec tohoto finančního plánu.

Společnost odkoupí během 3 let lesy v hodnotě 35 mil. Kč na kterých začne průběžně těžit dřevo. Zároveň část emise použije na nákup kulatiny z dalších zdrojů ke zvýšení produkce.

Schopnost generovat obraty v této výši dokládá i účetní závěrka z roku 2016 kde čistý obrat společnosti dosáhl 30 mil. Kč. V následujícím roce 2017 byl pokles obratu způsoben právními komplikacemi s možností těžby na některých pozemcích a v některých lesích, které společnost hodlá v průběhu následujících let vykoupit.

Detailní informace o emisi

EMITENTHBR WOOD s.r.o.
NÁZEV EMISELesnictví 9,0
CELKOVÝ OBJEM EMISE25 000 000, 00 Kč
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU25 000,00 Kč
ÚROK9,00 % p.a
VÝPLATA ÚROKUkvartálně
EMISNÍ KURZ25 000,00 Kč
KONEC UPISOVACÍHO OBDOBÍ31.7.2020
DATUM SPLATNOSTI18.11.2021
ZPĚTNÝ ODKUPAno
FORMA DLUHOPISUCenný papír na řad
PODOBA DLUHOPISUListinný cenný papír
TYP NABÍDKYVeřejná
PŘEVODITELNOST DLUHOPISUPovolena
STAV EMISEÚpis zahájen 19.11.2018
EMISNÍ PODMÍNKYKe stažení

Charakteristika emitenta

Společnost HBR WOOD s.r.o. byla založena v roce 2015 kolektivem profesionálů z dřevařského průmyslu v čele s Janem Herem starším, který chtěl předat know-how a zkušenosti svému synovi jako jeho nástupci, který je zároveň jednatelem společnosti HBR WOOD. Firma se zaměřuje především na dubové a bukové dřevo, ze kterého vyrábí jeho zpracováním a sušením truhlářské a stavební řezivo. Výhodou je, že takto upravené dubové dřevo je velmi poptávanou komoditou, a to okamžitě likviditní.

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů