Charakteristika společnosti HBR WOOD

Emitentem korporátních dluhopisů je společnost HBR Wood s.r.o., která se zabývá lesnictvím a následným zpracováním kulatiny na stavební, truhlářské i podlahové řezivo. Založena byla roku 2015 kolektivem profesionálů z dřevařského průmyslu.

Název společnostiHBR WOOD s.r.o.
AdresaMichalská 432/12, Staré Město, 110 00 Praha 1
04111885
WWWwww.koupimlesy.cz

Proč investovat do společnosti HBR WOOD s.r.o.

Hlavní konkurenční výhodou firmy je nákup vlastních lesních pozemků, na kterých následně dřevo těží. Díky tomu je firma schopná generovat několikanásobně vyšší marže než konkurence na stejných typech dřevin. Těžba na vlastních pozemcích výrazně snižuje náklady a dále je možné pozemky využít k dalším podnikatelským aktivitám. Neméně významnou výhodou před konkurencí je unikátní databáze soukromých vlastníků lesních pozemků a skladby dřevin na těchto pozemcích jak v České Republice, tak i na Slovensku. To společnosti zaručuje obrovský potenciál rychlého růstu a expanze.

Aktuálně nabízené dluhopisy HBR WOOD

Název emiseÚrokSplatnostMinimální investiceDetail
Dluhopis Lesnictví 9,09,00 % p.a.18.11.202125 000,-KčDetail dluhopisu

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů