Výnos 10,40 % p.a.

Výše ročního výnosu

Měsíční výplaty

Každý měsíc obdržíte výplatu výnosů

Splatnost 31.3.2025

V tento den obdržíte zpět investovanou částku

Základní informace o emisi

Emitent MMTB GROUP s.r.o. se zabývá výhradně demoličními a recyklačními pracemi. Ve společnosti přesně vědí, co která demolice obnáší, co se může pokazit a na co si dát pozor a kde jsou největší rizika při těchto demolicích. Za své zákazníky vyřizují veškerá potřebná povolení, odpojení přívody energií a hlavně spolehlivě zabezpečí okolí. Následně veškerý odpad po demolici odvezou a také ekologicky zlikvidují.

Společnost je dlouhodobě prosperující bez minimálních ztrát.

JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU10 000,- Kč
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE10 000,- Kč
MAXIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICEAž 10 mil. Kč, podle aktuálního stavu prodaných dluhopisů
ISINCZ0003540155
ÚROK
10,40% p.a.
VÝPLATA ÚROKUměsíčně
DATUM SPLATNOSTI31.3.2025
ZPĚTNÝ ODKUPAno
STAV EMISEÚpis zahájen 1.4.2022

Jak využijeme získané prostředky?

 • Nákup recyklační, drticí a třídící odpadové linky Terex

  Při demolici zajisté vzniká odpad, který se musí dle zákona o odpadech 541/2020 Sb. třídit popřídadě recyklovat a dále využívat šetrně k životnímu prostředí .

  Tato moderní plně automatizovaná linka je schopna denně zpracovat až 500 tun stavebního odpadu a přetřídit 250 tun zeminy.

  Cena Linky je 840000 eur, což při průměrném kurzu eura 24,70 je 20 748 000,- kč, kdy firma investuje z vlastních zdrojů 11 000 000 Kč .

Jak zhodnotíme a zajistíme vaše prostředky?

 • Prodej recyklátu

  Návratnost je zajištěna z přijímání  zpoplatněného odpadů k následné recyklaci a prodeji recyklátů, tříděné zahradní zeminy, kde u těchto materiálů ceny rapidně rostou s velkou poptávkou.

  Díky této moderní lince jsme schopni šetrně a ekologicky zlikvidovat a následně vyrobit recyklát za 70 000 000,- Kč ročně. Díky této technologii společnost rapidně posílí svůj růst na trhu .

Zkušenosti společnosti

Společnost má bohaté zkušenosti nejen s demolicemi, přepravou a likvidací odpadu, ale také se stavbou objektů všech typů včetně úprav terénu.

Detailní informace o emisi

EMITENTMMTB GROUP s.r.o.
NÁZEV EMISEMMTB GROUP 10,4/25
CELKOVÝ OBJEM EMISE10 000 000,- Kč
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU10 000,- Kč
ÚROK
10,40% p.a.
VÝPLATA ÚROKUměsíčně
EMISNÍ KURZ10 000,- Kč
ISINCZ0003540155
KONEC UPISOVACÍHO OBDOBÍ31.3.2025
DATUM SPLATNOSTI31.3.2025
ZPĚTNÝ ODKUPAno
PODOBA DLUHOPISUListinný cenný papír
FORMA DLUHOPISUCenný papír na řad
TYP NABÍDKYVeřejná
PŘEVODITELNOST DLUHOPISUPovolena
STAV EMISEÚpis zahájen 1.4.2022
EMISNÍ PODMÍNKYKe stažení

O společnosti MMTB GROUP s.r.o.

Emitent MMTB GROUP s.r.o. se zabývá výhradně demoličními a recyklačními pracemi. Ve společnosti přesně vědí, co která demolice obnáší, co se může pokazit a na co si dát pozor a kde jsou největší rizika při těchto demolicích.

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů