Výnos 9,4 % p.a.

Výše ročního úroku

Kvartální výplaty

Každý kvartál obdržíte výplatu výnosů

Splatnost 31.3.2025

V tento den obdržíte zpět investovanou částku

Základní informace o emisi

Společnost LOGeco s.r.o. je technologická společnost, která se zabývá vývojem a výrobou nových materiálů. Jedním ze zařízení je unikátní technologie na výrobu ochranných roušek, filtrů a respirátorů z aktivního nanouhlíku struktury CCC. Vzhledem k narůstající poptávce se společnost rozhodla vybudovat velkokapacitní linku na výrobu respirátorů, roušek a filtrů na bázi nanouhlíku CCC. V současné době společnost eviduje poptávky na 3-4 roky dopředu.

LOGeco s.r.o. disponuje unikátními technologiemi, patentově chráněnými, umožňujícími vyrábět nano-uhlík typu CCC z odpadních plastů. Ještě před propuknutím krize v souvislosti s nákazou virem COVID-19 převyšovala poptávka v Evropě existující výrobní kapacity nejméně 50x, v současné době převyšuje poptávka po tomto typu nano-uhlíku existující výrobní kapacity asi 200x. I poté co krize COVID-19 odezní bude poptávka po tomto materiálu mnohonásobně převyšovat výrobní kapacity, a jeho cena bude příštích 10-20 let stabilně narůstat. Protože LOGeco s.r.o. disponuje potřebnými znalostmi i zkušenostmi, je schopna zahájit výrobu nano-uhlíku CCC ve svých prostorách již za 4 měsíce.

JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU25 000,- Kč
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE25 000,- Kč
MAXIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICEAž 19 mil. Kč, podle aktuálního stavu prodaných dluhopisů
ÚROK
9,4% p.a.
VÝPLATA ÚROKUkvartálně
DATUM SPLATNOSTI31.3.2025
ZPĚTNÝ ODKUPAno
STAV EMISEÚpis zahájen 1.4.2020

Jak využijeme získané prostředky?

 • Instalace technologie nano-uhlíku

  Instalace stávající technologie výroby nano-uhlíku v nových prostorách společnosti

 • Navýšení stávající výrobní kapacity 5-10x

  Navýšení stávající výrobní kapacity 5-10x pro dokrývání poptávky po nano-uhlíku CCC všem odběratelům (výrobci roušek, respirátorů, výrobci filtrů do nemocnic, obchodních středisek, kinosálů, automobilových filtrů, výrobci barev, akumulátorů, polovodičů a další…).

Jak zhodnotíme a zajistíme vaše prostředky?

 • Výroba nano-uhlíku typu CCC

  Nano-uhlík typu CCC, je nenahraditelnou surovinou pro výrobu respirátorů, filtrů, sorbentů a některých polovodičů. Rentabilita výroby přesahuje 200%.

 • Certifikace výrobků pro automobilový průmysl

  Po navýšení výrobních kapacit bude zahájena certifikace vlastních výrobků pro oblast automobilového průmyslu

 • Udělování licencí

  Společnost vede jednání s několika zájemci o poskytnutí výrobní licence k technologii výroby aktivního nano-ulíku CCC z odpadních plastů.

  Technologie vyvinuté společností LOGeco jsou v současné době instalovány v Angole, Beninu, Tchadu, Rusku, Makedonii, probíhá příprava v Německu, VIetnamu a dalších 12 státech.

NANO-UHLÍK typu CCC

Technologii výroby nano-uhlíku typu CCC společnost vyvinula a atestovala již před třemi roky. Nano-uhlík CCC  je nenahraditelnou surovinou pro výrobu respirátorů, filtrů, sorbentů a některých polovodičů.

Partneři společnosti

Společnost LOGeco s.r.o. se ve spolupráci s partnery, např. společnostmi ERVO, UNIPETROL – UniCRE, TESLA Electronics/Siemens, a za podpory Evropské unie, už několik let zabývá vývojem moderních technologií, které, v souladu s principy Cirkulární ekonomiky umožňují z odpadních materiálů vyrábět výrobky s vysokou přidanou hodnotou. Technologie vyvinuté společností LOGeco jsou v současné době instalovány v Angole, Beninu, Tchadu, Rusku, Makedonii, probíhá příprava v Německu, VIetnamu a dalších 12 státech.

Detailní informace o emisi

EMITENTLOGeco s.r.o.
NÁZEV EMISENANO-UHLÍK 9,4
CELKOVÝ OBJEM EMISE19 000 000, 00 Kč
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU25 000,00 Kč
ÚROK
9,40% p.a.
VÝPLATA ÚROKUkvartálně
EMISNÍ KURZ25 000,00 Kč
KONEC UPISOVACÍHO OBDOBÍ31.3.2025
DATUM SPLATNOSTI31.3.2025
ZPĚTNÝ ODKUPAno
FORMA DLUHOPISUCenný papír na řad
PODOBA DLUHOPISUListinný cenný papír
TYP NABÍDKYVeřejná
PŘEVODITELNOST DLUHOPISUPovolena
STAV EMISEÚpis zahájen 1.4.2020
EMISNÍ PODMÍNKYKe stažení

O společnosti LOGeco s.r.o.

Společnost LOGeco s.r.o. je technologická společnost, která se zabývá ochranou životního prostředí, likvidací a zpracováním odpadů, výrobou zařízení a látek pro efektivnná zpracování odpadů. Jedním z našich zařízení je unikátní technologie na výrobu aktivního nanouhlíku struktury CCC, nezbytného pro výrobu respirátorů, filtrů i polovodičů. Vzhledem k narůstající poptávce po nanouhlíku typu CCC jsme se rozhodli vybudovat velkokapacitní linku na výrobu CCC uhlíku z odpadních plastů.

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů