Výnos 9,10 % p.a.

Výše ročního výnosu

Měsíční výplaty

Každý měsíc obdržíte výplatu výnosů

Splatnost 31.1.2022

V tento den obdržíte zpět investovanou částku

Základní parametry emise

Společnost GR – NANO PROGRAM S.R.O. dokončila první etapu vývoje výrobních postupů pro manuální výrobu roušek.

Vzhledem k tomu, že společnost je v současné době zahlcena objednávkami na obličejové roušky a také s ohledem na současnou situaci rozšíření nákazy se majitelé společnosti rozhodli navýšit kapacitu výroby obličejových roušek.

S navýšením výroby jsou spojeny další investice a proto se majitelé společnosti rozhodly vytvořit novou emisi dluhopisů (navazující na emisi: Nanotechnologie – roušky 2021). Dodatečně získané prostředky budou použity na nákup dalšího zařízení nutného k navýšení kapacity výroby.

JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU25 000,- Kč
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE25 000,- Kč
MAXIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICEAž 2 mil. Kč, podle aktuálního stavu prodaných dluhopisů
ÚROK
9,10% p.a.
VÝPLATA ÚROKUměsíčně
DATUM SPLATNOSTI31.1.2022
MOŽNOST PŘEDČASNÉHO ODKUPUPovolena – omezena
STAV EMISEÚpis zahájen 1.2.2020

Jak využijeme získané prostředky?

 • Navýšení výrobních kapacit

  S ohledem na zahlcení objednávkami na obličejové roušky a také s ohledem na současnou situaci rozšíření nákazy je zapotřebí navýšit kapacitu výroby obličejových roušek.

Jak zhodnotíme a zajistíme vaše prostředky?

 • Uspokojení poptávky po produktu

 • Široké možnosti využitelnosti filtračního materiálu FIMAT 3000

  Obecně všude tam, kde je zapotřebí zabezpečit vysoce účinný záchyt: prachu, alergenů, plísní, kvasinek, roztočů a dalších mikrooragismů:

  • v prvé řadě : obličejové roušky
  • automobilový průmysl a všechny další typy dopravních prostředků (letadla, vlaky, …)
  • klimatizační jednotky pro veškeré veřejné i soukromé prostory
  • protiprachové jednotky do oken
  • oděvní průmysl
  • operační pláště a čepice
  • bariérové textilie
  • kryty ran
  • lůžkoviny
  • využítí jako vysoce účinný filtr na čištění vody se zachováním všech jeho filtračních parametrů. Filtr spolehlivě zachycuje všechny mikroorganismy a mikročástice.

OCHRANNÁ OBLIČEJOVÁ ROUŠKA

TNFM 3000 obličejová rouška pro odstraňování biologických a mechanických nečistot z vdechovaného a vydechovaného vzduchu. Patentovaný vynález českých vědců, českých vědecko – výzkumných vývojových společností .

ZÁKLADNÍ VÝHODY

 1. dokonalá těsnost připevnění na obličej
 2. spolehlivý záchyt všech nežádoucích mikročástic díky unikátní nanovlákenné vrstvě
 3. dokonalá prodýchatelnost
 4. hydrofobní vlastnosti ( voděodolná )
 5. velmi dobrá snášenlivost ( komfort uživatele ) i v případě dlouhodobého užívání
 6. možnost používat roušku i při sportovních aj. tělesně náročných aktivitách
 7. eliminace šíření virové aj. nákazy neboť rouška nemá tzv. výdechový ventil !!!
 8. spojení vrstev ultrazvukovým svářením (tepelným roztavením )
 9. jedna velikost – díky unikátním konstrukčním a dezénovým vlastnostem
 • velmi nízká výrobní cena
 • možnost používat bez sejmutí z obličeje až po dobu 24 hod

TNFM 3000 obličejová rouška  je vyrobena z filtračního materiálu FIMAT 3000, který obsahuje vnitřní textilní vrstvu a vnější textilní vrstvu, mezi nimiž je uložena  filtrační vrstva polymerních nanovláken a/nebo aktivní vrstva polymerních nanovláken, která ve své struktuře obsahuje biocidní látku/y.

FIMAT 3000 zachycuje viry s účinností vyšší než 99.9%. ( viz. Certifikát renomované laboratoře Nelson Laboratories v USA, Salt Lake City ). Dále zachycuje spolehlivě také bakterie, plísně, roztoče, kvasinky, pyl, alergeny a další biologické i mechanické nečistoty .

V současné době se jedná o jediný typ obličejové roušky na trhu, který uživateli zaručí spolehlivou ochranu před nebezpečnými mikrooragismy především viry.

Detailní informace o emisi

EMITENTGR – NANO PROGRAM S.R.O.
NÁZEV EMISENanotechnologie – roušky 2022
CELKOVÝ OBJEM EMISE2 000 000,00 Kč
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU25 000,00 Kč
ÚROK
9,10% p.a.
VÝPLATA ÚROKUměsíčně
EMISNÍ KURZ25 000,00 Kč
KONEC UPISOVACÍHO OBDOBÍ31.1.2022
DATUM SPLATNOSTI31.1.2022
MOŽNOST PŘEDČASNÉHO ODKUPUPovoleno – omezeno
FORMA DLUHOPISUCenný papír na řad
PODOBA DLUHOPISUListinný cenný papír
TYP NABÍDKYVeřejná
PŘEVODITELNOST DLUHOPISUPovolena – omezena
STAV EMISEúpis zahájen 1.2.2020
EMISNÍ PODMÍNKYKe stažení

O společnosti GR – NANO PROGRAM S.R.O.

Společnost GR – NANO PROGRAM S.R.O. je dceřinou společností certifikované společnosti Logika Ralsko s.r.o., která se na trhu nachází od roku 2003. Záměrem matky je likvidace odpadu včetně kompletního strojního zařízení na dopravu a drcení, vhodného k víceúčelovému použití v průmyslu. Jedním z výstupů zpracování plastů je získávání uhlíku, který následně zpracováná společnost GR – NANO PROGRAM S.R.O. pod vedením pana Dr. Šarocha.

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů