Charakteristika společnosti

Společnost GR – NANO PROGRAM S.R.O. je dceřinou společností certifikované společnosti Logika Ralsko s.r.o., která se na trhu nachází od roku 2003. Záměrem matky je likvidace odpadu včetně kompletního strojního zařízení na dopravu a drcení, vhodného k víceúčelovému použití v průmyslu. Jedním z výstupů zpracování plastů je získávání uhlíku, který následně zpracováná společnost GR – NANO PROGRAM S.R.O. pod vedením pana Dr. Šarocha.

Dr. Šaroch inicioval, řídil a financoval vědecko výzkumné projekty. Tyto výsledky v podobě : vynálezy v kategorii dokončení ZÁKLADNÍHO VÝZKUMU byly patentovány.

Název společnostiGR – NANO PROGRAM s.r.o.
AdresaK Jezu 134, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
08325979
Základní kapitál200.000,- Kč
WWWwww.grnp.cz

Aktuálně nabízené dluhopisy GR – NANO PROGRAM s.r.o.

Název emiseÚrokSplatnostMinimální investiceDetail
Nanotechnologie – roušky 2022A9,10 % p.a.31.1.202225 000,-KčDetail dluhopisu
Nanotechnologie – roušky 20229,10 % p.a.31.1.202225 000,-KčDetail dluhopisu
Nanotechnologie – roušky 20219,10 % p.a.21.7.202125 000,-KčDetail dluhopisu
Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů