Úrok 7,70 % p.a.

Výše ročního úroku

Měsíční výplaty

Každý měsíc obdržíte výplatu výnosů

Splatnost 18.3.2021

V tento den obdržíte zpět investovanou částku

Základní informace o emisi

Emitent dluhopisů, společnost TEAM TRADE s.r.o., která je členem skupiny AG CHEMI GROUP, se dlouhodobě, od roku 2004, zabývá nákupem a prodejem průmyslové chemie.  Obchoduje v celosvětovém měřítku a dosahuje ročních obratů v řádech stamilionů korun. V poslední době se zaměřuje i na oblast tzv. nanotechnologií, které dokáží efektivně měnit technologické vlastnosti různých materiálů. V této souvislosti se společnost zaměřuje i na výzkum a vývoj a pro své klienty z gumárenství, stavebnictví a chemického průmyslu hledá optimální postupy, vedoucí k pozitivním kvalitativním změnám v různých materiálech. Spolupracuje s řadou prestižních vědeckých a vědecko-pedagogických institucí v rámci České republiky, například s Ústavem makromolekulární chemie Akademie věd ČR.

Prostředky získané z emise dluhopisů využije efektivně k financování dalšího vývoje projektu a také k podpoře klasické obchodní činnosti, která je jedním ze zdrojů financování dalších aktivit, včetně projektu nanotechnologií.

JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU10 000,- Kč
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE10 000,- Kč
MAXIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICEAž 25 mil. Kč, podle aktuálního stavu prodaných dluhopisů
ÚROK
7,70% p.a.
VÝPLATA ÚROKUměsíčně
DATUM SPLATNOSTI18.3.2021
ZPĚTNÝ ODKUPAno
STAV EMISEÚpis zahájen 18.9.2018

Aktuality z projektu

Jak využijeme získané prostředky?

  • Další financování úspěšného projektu Nanotechnologií

  • Financování spolupráce s prestižními výzkumnými a vývojovými pracovišti v České republice i zahraničí

  • Část prostředků bude využita i na podporu základního businessu TEAM TRADE – tedy obchodní činnosti s chemickými surovinami pro sklářský, keramický a krmivářský průmysl v rámci Evropské unie i mimo ní (USA, Kanada, JAR, Turecko)

Jak zhodnotíme a zajistíme vaše prostředky?

  • Zvyšující se poptávka po nanotechnologických technologiích

  • Nové poznatky v oblasti nanotechnologií, které zvyšují její atraktivnost a zájem ze strany výrobců

  • Zvyšující se počet výrobců z různých průmyslových oblastí, kteří mají o aplikaci jednostěnných uhlíkových trubek do svých produktů zájem

Jaký je přínos nanotechnologií?

Nanotechnologie je považována za potenciál zvyšovat efektivitu spotřeby energie, napomáhat čištění životního prostředí a řešit závažné zdravotní problémy. Říká se, že je schopna výrazně zvýšit výrobní produkci za výrazně snížené náklady. Produkty nanotechnologie budou menší, levnější, lehčí a ještě funkčnější a vyžadují méně energie a méně surovin k výrobě, tvrdí obhájci nanotechnologií.

Co říkají o nanotechnologiích odborníci? V červnu 1999 se Richard Smalley, laureát Nobelovy ceny v chemii, obrátil na Výbor pro vědu USA o přínosy nanotechnologie. „Vliv nanotechnologie na zdraví, bohatství a životy lidí bude alespoň ekvivalentem kombinovaných vlivů mikroelektroniky, lékařského zobrazování, počítačového inženýrství a umělých polymerů, které se v tomto století vyvinuly.“

Detailní informace o emisi

EMITENTTeam-Trade s.r.o.
NÁZEV EMISENANOTECHNOLOGIE V CHEMICKÉM PRŮMYSLU
CELKOVÝ OBJEM EMISE24 000 000, 00 Kč
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU10 000,00 Kč
ÚROK
7,70 % p.a.
VÝPLATA ÚROKUměsíčně
EMISNÍ KURZ10 000,00 Kč
KONEC UPISOVACÍHO OBDOBÍ18.3.2019
DATUM SPLATNOSTI1.2.2021
ZPĚTNÝ ODKUPAno
FORMA DLUHOPISUCenný papír na řad
PODOBA DLUHOPISUListinný cenný papír
TYP NABÍDKYVeřejná
PŘEVODITELNOST DLUHOPISUPovolena – omezena
STAV EMISEÚpis zahájen 18.9.2018
EMISNÍ PODMÍNKYKe stažení

Zajištění dluhopisu

Dluhopis společnosti Team-Trade s.r.o. s ročním úročením 7,7% p.a je zajištěn skladovými zásobami společnosti, které mají průměrnou hodnotu 10 milionů, dále základním a rezervním kapitálem celé skupiny AG CHEMI GROUP, které se pohybují ve výši 30 milionů. Zajištění je tvořeno i smlouvami s odběrateli našich chemických produktů, jejichž hodnota je řádech stamilionů korun.

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů