Charakteristika společnosti Team-Trade s.r.o.

Emitent dluhopisů, společnost TEAM TRADE s.r.o., která je členem skupiny AG CHEMI GROUP, se dlouhodobě, od roku 2004, zabývá nákupem a prodejem průmyslové chemie.  Obchoduje v celosvětovém měřítku a dosahuje ročních obratů v řádech stamilionů korun. V poslední době se zaměřuje i na oblast tzv. nanotechnologií, které dokáží efektivně měnit technologické vlastnosti různých materiálů. V této souvislosti se společnost zaměřuje i na výzkum a vývoj a pro své klienty z gumárenství, stavebnictví a chemického průmyslu hledá optimální postupy, vedoucí k pozitivním kvalitativním změnám v různých materiálech. Spolupracuje s řadou prestižních vědeckých a vědecko-pedagogických institucí v rámci České republiky, například s Ústavem makromolekulární chemie Akademie věd ČR.

Název společnostiTeam-Trade s.r.o.
AdresaRybničná 18, 162 00 Praha 6 – Liboc
27152511
WWWwww.teamtrade.cz

Proč investovat do společnosti

Investice do společnosti TEAM TRADE je vzhledem k jejímu charakteru, historii a perspektivám vhodnou alternativou spoření v bankách či investičních fondech.  Sama společnost, existující od roku 2004 v rámci skupiny AG CHEMI GROUP, která má více než dvacetiletou úspěšnou historii, se primárně zabývá nákupem a prodejem chemických surovin pro různá průmyslová odvětví. Společnost je spolu se svou mateřskou firmou AG CHEMI GROUP partnerem mnoha světových hráčů v oblasti chemie.  Tato činnost jí dlouhodobě zajišťuje průběžný růst.

S cílem rozšířit portfolio svých aktivit se v minulém roce společnost zaměřila na vývoj a výzkum nanotechnologií – konkrétně jednostěnných uhlíkových trubic. Jejich využití je primárně v gumárenském, plastikářském, stavebním průmyslu a také ve výrobě PVC a různých typů pryskyřic. Výsledky spolupráce s prestižními vědeckými pracovišti v České republice i mimo ukazují na správnost této cesty a velké perspektivy tohoto nového odvětví. Odezva výrobců, kteří mají zájem o zdokonalování technologických vlastností jimi zpracovávaných materiálů, je zárukou úspěšné komercionalizace a tudíž i zárukou splácení úroků i jistiny vydávaných dluhopisů. Dluhopisy jsou navíc zajištěny majetkem emitenta.

Aktuálně nabízené dluhopisy Team-Trade

Název emiseÚrokSplatnostMinimální investiceDetail
Dluhopis Nanotechnologie v chemickém průmyslu7,70 % p.a.18.3.202110 000,-KčDluhopis vyprodán
Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů