Úrok 6,20 % p.a.

Výše ročního úroku

Měsíční výplaty

Každý měsíc obdržíte výplatu výnosů

Splatnost 8.11.2028

Možný zpětný odkup dluhopisu již po 3 letech

Základní informace o emisi

Bioplynová stanice byla uvedena do provozu v roce 2012 a fotovoltaická elektrárna dokonce už v roce 2010. Díky tomu oba projekty získaly jedny z nejlepších podmínek státní podpory na dobu 20 let. Zafixované výkupní ceny energie jsou garantovány státem až do roku 2030.

10-letá emise je vhodná pro investory, kteří hledají dlouhodobé zajištění svých finančních prostředků v kombinaci se zajímavým výnosem. Po celou dobu emise jsou příjmy společnosti zajištěny smluvním vztahem s odběrateli, kteří jsou povinni ze zákona vykupovat energii získanou z obnovitelných zdrojů.  Zároveň emitent garantuje držiteli zpětný odkup dluhopisu po 3 letech, pokud držitel projeví zájem. 

Tento obchodní model garantovaný státem zajišťuje emitentovi jistotu dlouhodobých příjmů potřebných pro řádné splácení úroků i jistiny vydaných dluhopisů.

Emise je zajištěna majetkem společnosti, kdy znalecký posudek ze dne 31.1.2017 oceňuje hodnotu obchodního podílu společnosti Organic Active s.r.o. na částku 64 212 000 Kč a hodnotu 100% obchodního podílu společnosti Organic Green s.r.o. na částku 132 478 000 Kč.

Pro rok 2019 jsou předpokládané příjmy z obou provozů odhadovány na částku převyšující 34 000 000 Kč.

Jedná se o konzervativní energetický projekt zajištěný majetkem několik let běžících provozů.

JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU50 000,- Kč
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE50 000,- Kč
MAXIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICEAž 5 mil. Kč, podle aktuálního stavu prodaných dluhopisů
ÚROK6,20 % p.a.
VÝPLATA ÚROKUměsíčně
DATUM SPLATNOSTI8.11.2028
ZPĚTNÝ ODKUPAno, po 3 letech je garantovaný zpětný odkup ze strany emitenta v případě zájmu věřitele
STAV EMISEÚpis zahájen 9.11.2018

Jak využijeme získané prostředky?

 • Zvýšení výkonu a modernizace provozu

  Díky jednoduchým úpravám automatizace současného provozu lze dosáhnout vyšší efektivity výroby elektrické energie

 • Modernizace bioplynové stanice

  Automatizací některých procesů bude projekt dosahovat vyšších výnosů

Jak zhodnotíme a zajistíme vaše prostředky?

 • GARANTOVANÉ VÝKUPNÍ CENY ELEKTŘINY

  Díky existujícímu provozu má zajištěny státem garantované výkupní ceny do roku 2030

 • PREDIKOVATELNÉ PŘÍJMY

  Vzhledem k dosavadnímu provozu lze s poměrně velkou přesností určit roční výnos elektrárny postačující ke splácení emise

 • Obchodní model garantovaný zákonem

  Zákonem v ČR je garantována podpora energie získaná z obnovitelných zdrojů

 • INVESTICE ZAJIŠTĚNÁ MAJETKEM SPOLEČNOSTI

  Existující majetek ve formě elektrárenského provozu výrazně převyšuje hodnotu emise dluhopisů

 • Investice je zajištěna ručitelským prohlášením

  Mateřská společnost prohlašuje, že přistupuje k závazkům své dceřinné společnosti. Majetek mateřské společnosti převyšuje hodnotu vydané emise dluhopisů

 • Investor může po třech letech požádat o předčasný odkup dluhopisu

  Vlastník dluhopisu má právo na splacení dluhopisu již po třech letech od data emise, pokud o to požádá.

Jaké výhody má výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů?

 • Státní podpora elektrické energie z obnovitelných zdrojů

  Česká republika dlouhodobě podporuje výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů formou garantovaných výkupních cen. Tyto výkupní ceny jsou vyhlašovány každý rok Energetickým regulačním úřadem (dále jen ERÚ) a jsou fixovány po dobu 20 let (cena se navíc každý rok valorizuje o minimálně 2 %).

  Zákon č. 180/2005 Sb. i zákon č. 165/2012 Sb. stanovuje dva módy výkupu pro obnovitelné zdroje energie :

  • Garantovaná výkupní cena je fixovaná na 20 let s pravidelným ročním navýšením o 2 %; energii je povinen odebírat jeden z hlavních energetických distributorů (ČEZ, E.ON, PRE)
  • Zelený bonus je fixován pouze na jeden rok, jde o příspěvek k vyrobené elektrické energie, kterou si provozovatel elektrárny může spotřebovat sám nebo prodat třetímu subjektu za libovolnou cenu
 • Připojení do sítě

  Místně příslušný provozovatel distribuční soustavy má povinnost přednostně připojit výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů. Zároveň má také povinnost vykupovat veškerou elektřinu vyrobenou tímto zdrojem za ceny stanovené ERÚ.

 • Obchodní model podporovaný státem

  Obchodní model je v celku jednoduchý a můžeme říci, že je státem garantovaný na základě současně platné legislativy. Obě elektrárny projektu Plandry mají nárok na státem garantované výkupní ceny po dobu dalších 12 let v případě FVE a 14 let v případě BPS. Výkupní ceny jsou každoročně vyhlašovány. Majitelé nově postavených solárních elektráren již nemají nárok na žádnou podporu v podobě dotovaných výkupních cen nebo tzv. zelených bonusů. To platí pro všechny elektrárny připojené do sítě po 1.1.2014

Detailní informace o emisi

EMITENTOrganic Active s.r.o.
NÁZEV EMISEORGANIC 6,2
CELKOVÝ OBJEM EMISE5 000 000, 00 Kč
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU50 000,00 Kč
ÚROK6,20 % p.a
VÝPLATA ÚROKUměsíčně
EMISNÍ KURZ50 000,00 Kč
KONEC UPISOVACÍHO OBDOBÍ31.7.2020
DATUM SPLATNOSTI8.11.2028
ZPĚTNÝ ODKUPAno, po 3 letech je garantován zpětný odkup ze strany emitenta v případě zájmu věřitele
FORMA DLUHOPISUCenný papír na řad
PODOBA DLUHOPISUListinný cenný papír
TYP NABÍDKYVeřejná
PŘEVODITELNOST DLUHOPISUPovolena
STAV EMISEÚpis zahájen 9.11.2018
EMISNÍ PODMÍNKYKe stažení

Fotografie fotovoltaické elektrárny

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů