Charakteristika společností Organic Active

Emitent dluhopisů, společnost Organic Active  s.r.o., provozuje společně s dceřinou společností Organic Green s.r.o fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 700kW a bioplynovou stanici s výkonem 800 kW v obci Plandy, okres Jihlava. FVE byla uvedena do provozu v roce 2010 a BPS v roce 2012. Oba provozy tedy splňují podmínky pro získání státem garantovaných výkupních cen a zelených bonusů. Společnost se rozhodla vydat emisi dluhopisů, kdy z výnosu jejich prodeje a následného přefinancování méně výhodných půjček a úvěrů, dojde ke snížení nákladů. Další část bude využita k možným investicím do zvýšení výkonu BPS a automatizace obou provozů.

Emitent

Název společnostiOrganic Active s.r.o.
AdresaPodolská 1140/3, Podolí, 147 00 Praha 4
03378101
WWWwww.elektrarnaplandry.cz

Ručitel emitenta

Název společnostiOrganic Green s.r.o.
AdresaPodolská 1140/3, Podolí, 147 00 Praha 4
02186357

CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI ORGANIC ACTIVE S.R.O. A ORGANIC GREEN S.R.O.

Obě společnosti spadají  do  obchodní struktury Orin Game, s.r.o. viz níže. Ostatní společnosti z její obchodní struktury se zabývají projekty v oblasti nemovitostí zejména jejich provozu a pronájmu.

Aktuálně nabízené dluhopisy Organic Active

Název emiseÚrokSplatnostMinimální investiceDetail
Dluhopis ORGANIC 6,26,20 % p.a.8.11.202850 000,-KčDetail dluhopisu
Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů