Výnos 9,60 % p.a.

Výše ročního výnosu

Měsíční výplaty

Každý měsíc obdržíte výplatu výnosů

Splatnost 30.6.2025

V tento den obdržíte zpět investovanou částku

Základní informace o emisi

Emitentem je společnost Perfekcie Credit s.r.o., která se již pátým rokem zabývá poskytováním zajištěných podnikatelských úvěrů, odkupem nemovitostí s následným pronájmem nebo jejich prodejem. Od bankovních i nebankovních institucí odkupuje pohledávky zajištěné zástavním právem v prvním pořadí k prodeji v dražbách a také výkupem spoluvlastnických podílů na nemovitostech k následnému prodeji nemovitosti jako celku.

Společnost fungovala předchozí léta jako sdružení nezávislých investorů v rámci kterého probíhalo financování podnikatelské činnosti. Minulý rok došlo k transformaci a veškeré podnikatelské aktivity se zaštítili pod hlavičku společnosti Perfekcie Credit s.r.o.

JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU25 000,- Kč
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE25 000,- Kč
MAXIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICEAž 25 mil. Kč, podle aktuálního stavu prodaných dluhopisů
ISINCZ0003542516
ÚROK
9,60% p.a.
VÝPLATA ÚROKUměsíčně
DATUM SPLATNOSTI30.6.2025
ZPĚTNÝ ODKUPAno
STAV EMISEÚpis zahájen 1.7.2022

Jak využijeme získané prostředky?

 • NÁKUP NEMOVITOSTÍ

  Hlavní složka investic jsou obchodovatelné nemovitosti v atraktivních lokalitách. Společnost díky dlouholetým kontaktům dokáže vytipovat a vykoupit nemovitosti s vysokým výnosovým potenciálem.

 • FAKTORING

  Perfekcie Credit financuje prověřeným subjektům pohledávky zajištěné nemovitostmi. Vždy si ověří bonitu pohledávek a díky tomu se ji daří zhodnocovat prostředky v průměru 3% měsíčně.

 • ROZVOJ SPOLEČNOSTI

  Společnost se díky nově nabytému kapitálu může dále rozvíjet a využít další prostředky k vyhledávání nových obchodních příležitostí ve větším měřítku.

Jak zhodnotíme a zajistíme vaše prostředky?

 • SPOLUPRÁCE S PROVĚŘENÝMI SUBJEKTY

  Zajištění investic do nemovitostí vedoucí z kvalitní spolupráce s prověřenými subjekty.

 • INVESTICE DO REÁLNÉ HODNOTY

  Ve společnosti považují v dnešní době investici do nemovitostí jako nejbezpečnější způsobe zhodnocení financí.

 • STABILNÍ KLIENTELA

  Společnost těží ze svého postavení na trhu a má již vybudovanou stabilní klientelu, díky rozšíření prodejního týmu získá přístup ještě k většímu množství nových klientů.

Zkušenosti společnosti

Perfekcie Credit s.r.o. dokáže díky dlouholetým zkušenostem na realitním a finančním trhu pravidelně velice nadstandardně zhodnocovat klientům jejich peníze prostřednictvím investicí, které jsou kryté nemovitým majetkem. Dokáže tak zajistit návratnost finančním prostředků a díky zajištění nemovitostmi minimalizovat rizika.

Detailní informace o emisi

EMITENTPerfekcie Credit s.r.o.
NÁZEV EMISEPerfekcie credit 9,6/2025
CELKOVÝ OBJEM EMISE25 000 000,- Kč
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU25 000,- Kč
ÚROK
9,60% p.a.
VÝPLATA ÚROKUměsíčně
EMISNÍ KURZ25 000,- Kč
ISINCZ0003542516
KONEC UPISOVACÍHO OBDOBÍ31.5.2025
DATUM SPLATNOSTI30.6.2025
ZPĚTNÝ ODKUPAno
PODOBA DLUHOPISUListinný cenný papír
FORMA DLUHOPISUCenný papír na řad
TYP NABÍDKYVeřejná
PŘEVODITELNOST DLUHOPISUPovolena
STAV EMISEÚpis zahájen 1.7.2022
EMISNÍ PODMÍNKYKe stažení

O společnosti Perfekcie Credit s.r.o.

Emitentem je společnost Perfekcie Credit s.r.o., která se již pátým rokem zabývá poskytováním zajištěných podnikatelských úvěrů, odkupem nemovitostí s následným pronájmem nebo jejich prodejem.

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů