Výnos 8,90 % p.a.

Výše ročního výnosu

Kvartální výplaty

Každý kvartál obdržíte výplatu výnosů

Splatnost 30.11.2023

V tento den obdržíte zpět investovanou částku

Základní informace o emisi

Emitent PFC Invest s.r.o. je samostatnou společností, která vychází ze základů P&F Company s.r.o., úspěšného partnera významných automobilek a importérů barev, olejů a autokosmetiky.

Společnost PFC Invest se specializuje především na investice do nemovitostí. Vyhledává optimální pozemky, efektivně je nakupuje a po jejich zhodnocení vybudováním inženýrských sítí je prodává jako připravené stavební parcely. Dále vykupuje nemovitosti, které zhodnocuje rekonstrukcí a revitalizací, aby je prodala s odpovídajícím ziskem.

JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU25 000,- Kč
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE25 000,- Kč
MAXIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICEAž 16,8 mil. Kč, podle aktuálního stavu prodaných dluhopisů
ISINCZ0003526535
ÚROK
8,9% p.a.
VÝPLATA ÚROKUkvartálně
DATUM SPLATNOSTI30.11.2023
ZPĚTNÝ ODKUPAno
STAV EMISEÚpis zahájen 1.6.2020

Jak využijeme získané prostředky?

 • Rekonstrukce činžovního domu s vybudováním osmi bytových jednotek

 • Stavební parcely – 1 (8 000m2)

 • Stavební parcely – 2 (6 000m2)

Jak zhodnotíme a zajistíme vaše prostředky?

 • Projekt činžovního domu

  Po všech investicích počítáno se zhodnocením na minimální úrovni 23 % investičních nákladů.

 • Projektu pozemků

  Po koupi dojde k rozparcelování a zasíťování jednotlivých pozemků na připravené stavební parcely. Projekt je počítán na 36 měsíců, je počítáno s průměrným výnosem minimálně 28 % z investičních nákladů.

 • Pojištění společnosti

  Pojištění majetku a odpovědnosti společnosti s limitem pojistného plnění 30 000 000 Kč. Pojistná smlouva ke stažení zde

Připravované projekty PFC Invest

Slovy Františka Provodovského, jednatele společnosti PFC Invest s.r.o.:

„Investujeme do projektů, které dávají smysl a nabízí zajímavé zhodnocení. Vybíráme si málo rizikové investice do nemovitostí, domů, pozemků, bytů i kanceláří. Myslíme tři kroky dopředu a za svá rozhodnutí neseme plnou odpovědnost a tak ručíme za každý vklad. Všechny projekty jsou zajištěny nemovitostmi a majetkem společnosti, který násobně převyšuje hodnotu investice.

V uplynulých letech jsme realizovali řadu úspěšných projektů a přinesli tím našim klientům zhodnocení jejich finančních prostředků.“

Detailní informace o emisi

EMITENTPFC Invest s.r.o.
NÁZEV EMISEPFC Invest 8,9
CELKOVÝ OBJEM EMISE16 800 000, 00 Kč
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU25 000,00 Kč
ÚROK
8,90% p.a.
VÝPLATA ÚROKUkvartálně
EMISNÍ KURZ25 000,00 Kč
ISINCZ0003526535
KONEC UPISOVACÍHO OBDOBÍ30.11.2023
DATUM SPLATNOSTI30.11.2023
ZPĚTNÝ ODKUPAno
FORMA DLUHOPISUCenný papír na řad
PODOBA DLUHOPISUListinný cenný papír
TYP NABÍDKYVeřejná
PŘEVODITELNOST DLUHOPISUPovolena
STAV EMISEÚpis zahájen 1.6.2020
EMISNÍ PODMÍNKYKe stažení

O společnosti PFC Invest

Společnost PFC Invest se specializuje především na investice do nemovitostí. Vyhledává optimální pozemky, efektivně je nakupuje a po jejich zhodnocení vybudováním inženýrských sítí je prodává jako připravené stavební parcely. Dále vykupuje nemovitosti, které zhodnocuje rekonstrukcí a revitalizací, aby je prodala s odpovídajícím ziskem.

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů