Úrok 7,80 % p.a. + 3% bonus

Výše ročního úroku

Měsíční výplaty

Každý měsíc obdržíte výplatu výnosů

Splatnost 13.11.2021

V tento den obdržíte zpět investovanou částku

Základní informace o emisi

Emitent, společnost STRATEGY WATER s.r.o., je vlastníkem práv a revolučního řešení zařízení nazvaného STRATEGY WATER CAS WT 02. Zařízení je schopné upravit veškeré druhy povrchových vod na vodu splňující parametry pitné vody dle norem EU. K úpravě vody není třeba předchozí analýza a zařízení lze spustit do tří minut od příjezdu na místo určení.

Byl schválen funkční prototyp zařízení, který je úspěšně odzkoušen. Laboratorní testy upravené vody byly testovány v laboratořích Vodohospodářské správy ČR a splňují kvalitu pitné vody. V současné době nemá zařízení srovnatelného konkurenta na trhu.

Po dlouholetém vývoji vstupujeme do fáze sériové výroby a propagaci ve světě. Cílem společnosti je vybudovat distribuční a servisní síť zařízení, postupně v rámci celého světa a zajistit tak nejen zajímavý profit, ale také ekologicky šetrnější zacházení s vodními zdroji.

JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU25 000,- Kč
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE25 000,- Kč
MAXIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICEAž 8,5 mil. Kč, podle aktuálního stavu prodaných dluhopisů
ÚROK7,80 % p.a.
VÝPLATA ÚROKUměsíčně
DATUM SPLATNOSTI13.11.2021
STAV EMISEÚpis zahájen 14.11.2018

Jak využijeme získané prostředky?

 • Rozšíření výroby a distribuce zařízení

  Díky sériové výrobě dojde ke snížení nákladů na jednotlivá zařízení a tím i zajímavějším ziskům

 • Expanze na trhy

  Výhodou přístroje na výrobu pitné vody je jeho využitelnost takřka po celém světě. Uvědomujeme si, že že je třeba expandovat i do zahraničí.

 • Prezentaci zařízení v ČR i ve světě

  Umístěním pevných zařízení do hotelových komplexů se budeme nejen prezentovat, ale také získávat profit formou podílu na úsporách spotřeby vody. Chytře a ekologicky.

Jak zhodnotíme a zajistíme vaše prostředky?

 • Instalací revolučního řešení recyklace pitné vody

  Uspokojením existující poptávky po zdrojích pitné vody ať již prodejem či pronájmem mobilních zařízení.

 • Pronájem zařízení

  V případě havárií, odstávek vody lze využít efektivněji pro získání zdroje pitné vody než jiná konvenční řešení. Jedním mobilním zařízením lze získat až 850 litrů pitné vody za hodinu.

 • Uspokojením poptávky klientů

  Pracujeme s velkým potenciálem zákazníků od státní správy, léčebná zařízení až po komerční provozy, které již dnes musí řešit nejen zdroj pitné vody, ale také recyklaci odpadních vod.

 • Vlastnictvím revolučního řešení

  Díky vlastnímu vývoji disponujeme řešením, které není doposud na trhu k dispozici a dává logický, ekonomický i ekologický smysl.

Naše unikátní zařízení pro filtraci vody CAS WT 02

Představujeme zařízení, upravující veškeré druhy povrchových vod (řeky, jezera, přehrady, rybníky, povodňové vody) na vodu splňující parametry pitné vody dle norem EU.

Výjimečnost zařízení spočívá v možnosti okamžité nechemické úpravy vody bez vstupní analýzy, kdy v současné době neexistuje zařízení, navíc mobilní, které by ve všech parametrech čištění a úpravy vody na pitnou kvalitu mělo konkurenci. Přes svoji malou velikost (přeprava možná na europaletě – hmotnost cca 350 kg) je schopno dodat denně až 20.000 litrů pitné vody. Jakožto jediné zařízení splňuje veškeré bezpečnostní normy integrovaného záchranného systému, kdy bylo certifikováno státním hygienickým ústavem členské země EU bez připomínek a je deklarováno k použití dodávat okamžitě pitnou vodu obyvatelstvu i v krizových situacích. Toto zařízení bylo v době svého vývoje, jež byl zahájen v roce 2005, dlouhodobě testováno.

Zařízení je použitelné pro integrovaný záchranný systém a armádní složky, zejména v době krizových situací, jako jsou povodně, výpadky dodávek el. energie a pitné vody, epidemie, vzniklé kontaminací vodních zdrojů, dále je jeho využití žádoucí v místech, kde je pitná voda nedostupná, zejména v zemích třetího světa a v místech, kde je voda ve veřejných vodovodních řádech nekvalitní až toxická a rovněž v místech, kde působí humanitární mise. Jeho další využití je možné i v komerčním sektoru.

 • Extrémně nízké provozní náklady

  Kubík vody vyjde na 28-32 Kč, což je cca třetina ceny za vodu v Praze, kde se cena pohybuje okolo 84 Kč/kubík.

 • Rychlá využitelnost

  Od spuštění zařízení získáte pitnou vodu do 3 minut. Není třeba žádné vstupní analýzy či jakkoliv upravovat použitou vodu. Zařízení se postará o vše.

 • Nízké procento odpadní vody

  Při využití zařízení a procesu čištění se pouze 2-3% vody stávají odpadní, zbylých 97-98% je opakovaně využito.

 • Snadná údržba i provoz

  Zařízení se velmi dobře udržuje – postačí regenerace zhruba 1/10 provozního času.

 • Rychlý přesun na místo určení

  Mobilní zařízení s hmotností kolem 350 kg lze přivézt na místo určení dodávkou a do 3 minut na místě začít využívat.

 • Takřka nepřetržitý provoz

  Zařízení je schopno být v provozu nepřetržitě 22 hodin. Poté následuje jednoduchá údržba.

Ukázka zařízení v provozu

Detailní informace o emisi

EMITENTSTRATEGY WATER s.r.o.
NÁZEV EMISEPitná voda 7,8
CELKOVÝ OBJEM EMISE8 500 000, 00 Kč
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU25 000,00 Kč
ÚROK7,80 % p.a.
VÝPLATA ÚROKUměsíčně
EMISNÍ KURZ25 000,00 Kč
KONEC UPISOVACÍHO OBDOBÍ31.7.2020
DATUM SPLATNOSTI13.11.2021
ZPĚTNÝ ODKUPAno
FORMA DLUHOPISUCenný papír na řad
PODOBA DLUHOPISUListinný cenný papír
TYP NABÍDKYVeřejná
PŘEVODITELNOST DLUHOPISUPovolena
STAV EMISEÚpis zahájen 14.11.2018
EMISNÍ PODMÍNKYKe stažení

Proč investovat do společnosti STRATEGY WATER s.r.o. zabývající se úpravou povrchových vod na vodu pitnou?

Velmi rychle stoupá poptávka po pitné vodě nejen v rozvojových zemích, kde je jí velký nedostatek, ale v posledních letech i v rozvinutých zemích střední Evropy. Tak jak roste počet obyvatel a země bohatnou, dochází ke znečišťování zdrojů pitné vody.

Světové zásoby vody zahrnují 97,5% slané mořské vody, která je nevhodná ke spotřebě. Ze zbylých 2,5% jsou dvě třetiny zmrzlé v ledovcích. Zásoby nezávadné pitné vody tak představují méně než 1% z celkových vodních zdrojů.

I v mnoha rozvinutých zemích je zastaralá nebo nekvalitní vodní infrastruktura pitné vody, kde dochází k výpadkům a ztrátám dodávek z důvodu častých poruch nedostatečně servisovaných vodovodních systémů. Vývoj, další rozvoj a uvádění zařízení k získávání pitné vody tak má velkou budoucnost a perspektivu.

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů