Charakteristika společnosti STRATEGY WATER

Emitentem korporátních dluhopisů je společnost STRATEGY WATER s.r.o., se sídlem Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1, s provozovnou na adrese FUTURAMA BUSINESS PARK, Sokolovská 136a, Karlín, 186 00 Praha 8, jež získala práva k prezentaci a výrobě revolučního zařízení STRATEGY WATER CAS WT 02 a byla založena výhradně za účelem tohoto projektu. Mateřskou společností je společnost STRATEGY INVESTMENT LTD, se sídlem, Wood Green, Dept 1254, 196 High Road, N228HH London, Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Sídlo v Londýně bylo českými majiteli společnosti zvoleno s ohledem na skutečnost, že Londýn je evropské obchodní centrum s globálním dosahem a bude tak usnadněn vstup na mezinárodní trhy. Ručitelem emise je sesterská společnost STRATEGY INVESTMENT s.r.o.,  se sídlem Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1, jež působí na českém trhu v rámci reklamy, marketingu a zavádění nových produktů na trh již více než 15 let.

Název společnostiSTRATEGY WATER s.r.o.
AdresaKlimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1
Adresa provozovnySokolovská 136a, PRAHA 8, 186 00
06980121
Základní kapitál20.000,-Kč
WWWwww.strategywater.cz

Proč investovat do společnosti STRATEGY WATER s.r.o.?

Velmi rychle stoupá poptávka po pitné vodě nejen v rozvojových zemích, kde je jí velký nedostatek, ale v posledních letech i v rozvinutých zemích střední Evropy. Tak jak roste počet obyvatel a země bohatnou, dochází ke znečišťování zdrojů pitné vody.

Světové zásoby vody zahrnují 97,5% slané mořské vody, která je nevhodná ke spotřebě. Ze zbylých 2,5% jsou dvě třetiny zmrzlé v ledovcích. Zásoby nezávadné pitné vody tak představují méně než 1% z celkových vodních zdrojů.

V zobrazeném grafu je uveden v procentech počet obyvatel s přístupem k nezávadné pitné vodě v jednotlivých částech světa.

I v mnoha rozvinutých zemích je zastaralá nebo nekvalitní vodní infrastruktura pitné vody, kde dochází k výpadkům a ztrátám dodávek z důvodu častých poruch nedostatečně servisovaných vodovodních systémů. Vývoj, další rozvoj a uvádění zařízení k získávání pitné vody tak má velkou budoucnost a perspektivu.

Dluhopisy společnosti STRATEGY WATER

Název emiseÚrokSplatnostMinimální investiceDetail
Dluhopis WATER 9,19,10 % p.a.30.11.202125 000,-KčDetail dluhopisu
Dluhopis Pitná voda 7,87,80 % p.a.13.11.202125 000,-KčDetail dluhopisu
Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů