Výnos 8,40 % p.a.

Výše ročního úroku

Měsíční výplaty

Každý měsíc obdržíte výplatu výnosů

Splatnost 1.2.2022

V tento den obdržíte zpět investovanou částku

Základní informace o emisi

Společnost Profileitung s.r.o. se zabývá montáží a svařováním Hi -Tech technologii ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu hlavně v zemích EU (Německo, Holandsko, Belgie). Vstupní kapitál společnosti je 2 600 000 Kč. Tato částka však stačí jenom na pomalý a pozvolný vzestup společnosti. Potenciál rozvoje je daleko vyšší než v současnosti, nicméně je k němu zapotřebý značný kapitál.

Učelem emise je tedy získání kapitálu na překlenutí doby splatnosti faktur od obchodních partnerů společnosti (60-ti nebo 90-ti denní spatnost). To znamená že peníze z emise budou použity striktně jenom na nevyhnutné období splatnosti faktur od daného obchodního partnera. Po uplynutí 60-ti nebo 90-ti denní splatnosti faktur budou na účet společnsti připsány finanční prostředky nazpět.

Společnost si pojistila riziko nevyplacení faktur a rizika spojené s investicemi do dluhopisú v několika úrovních:

 • Pojistné plnení do výše 30 000 000 CZK pro případ nezaplacení faktur některého z partnerů ve stanoveném termínu (pojistitelem je společnost Euler Hermes se sídlem Voctařova ulice Praha 8)
 • Pojištění ve výši 1 000 000 EUR pro případ spusobení majetkové i nemajetkové újmy třetím osobám (pojistitelem je spol. Kooperativa a DAS)
 • Společnosti Profileitung s.r.o. je dceřinou společností mateřské firmy West&Ost Partners Limited se sídlem v Hong Kongu, která se zavazuje k plnení všech závazků
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU25 000,- Kč
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE25 000,- Kč
MAXIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICEAž 12,75 mil. Kč, podle aktuálního stavu prodaných dluhopisů
ÚROK
8,4% p.a.
VÝPLATA ÚROKUměsíčně
DATUM SPLATNOSTI1.2.2022
ZPĚTNÝ ODKUPAno
STAV EMISEÚpis zahájen 31.1.2020

Jak využijeme získané prostředky?

 • Urychlení rozvoje společnosti

  Vstupní kapitál společnosti je 2 600 000 Kč. Tato částka však stačí jenom na pomalý a pozvolný vzestup společnosti. Potenciál rozvoje je daleko vyšší než v současnosti, nicméně je k němu zapotřebý značný kapitál.

 • Překlenutí doby splatnosti faktur od obchodních partnerů

  Prostředky z emise budou použity pouze na nevyhnutné období splatnosti faktur od daného obchodního partnera. Po uplynutí 60-ti nebo 90-ti denní splatnosti faktur budou na účet společnsti připsány finanční prostředky nazpět.

Jak zhodnotíme a zajistíme vaše prostředky?

 • Efektivní pokrytí poptávky po službách

  Společnost Profileitung je specificky úzce zaměřená na Hi-Tech technologie v prudce se rozvíjejícím farmaceutickém a potravinářském průmyslu, který je v současné době na vzestupu a společnosti s podobným zameřením nejsou schopné pokrýt poptávku po těchto službách zejména v zemích západní Evropy. V této souvislosti společnost vidí obrovský potenciál rozvoje společnosti na trhu EU, kde svůj byznys založili na platformě vysoké přidané hodnoty.

 • Pojištění rizik

  Společnost si pojistila riziko nevyplacení faktur a rizika spojené s investicemi do dluhopisú v několika úrovních:

  • Pojistné plnení do výše 30 000 000 CZK pro případ nezaplacení faktur některého z partnerů ve stanoveném termínu (pojistitelem je společnost Euler Hermes se sídlem Voctařova ulice Praha 8)
  • Pojištění ve výši 1 000 000 EUR pro případ spusobení majetkové i nemajetkové újmy třetím osobám (pojistitelem je spol. Kooperativa a DAS)
  • Společnosti Profileitung s.r.o. je dceřinou společností mateřské firmy West&Ost Partners Limited se sídlem v Hong Kongu, která se zavazuje k plnení všech závazků

Některé z realizovaných projektů

 • Stavba Americké nadnárodní farmaceutické společnosti Biogen

  Stavba Americké nadnárodní farmaceutické společnosti Biogen ve Švýcarském Lutterbachu s výzkumným centrem pro výzkum Alzheimerovi nemoci. Zaměstnanci společnosti odpracovali 5626 hodin na instalaci fermentačních nádob.

 • Instalace nové výrobní linky pro výrobu čokolády

  Instalace nové výrobní linky pro výrobu čokolády s vyšší tepelnou odolností určenou na trhy Spojených Arabských Emirátů pro čokoládovnu Belcolade se sídlem v Belgickém Aalstu. Na projektu bylo odpracováno 8531 hodin.

 • Instalace fermentačních tanků v pivovaru Duvel

  Instalace fermentačních tanků v pivovaru Duvel v Belgickém městě Puurs s počtem odpracovaných hodin 12 456.

 • Stavba Americké nadnárodní společnosti

  Stavba Americké nadnárodní společnosti Abbott Pharmaceuticals v Nizozemském Amsterdamu. Odpracováno 10 056 hodin na lince pro výrobu hormonálních tablet.

 • Modernizace výrobní linky pro vakcíny

  Modernizace výrobní linky pro vakcíny ve farmaceutické společnosti Glaxo Smith Kline v Belgickém Wavre. Na projektu bylo odpracováno 6587 hodin.

Detailní informace o emisi

EMITENTProfileitung s.r.o.
NÁZEV EMISEProfileitung 8,5/22
CELKOVÝ OBJEM EMISE12 750 000, 00 Kč
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU25 000,00 Kč
ÚROK
8,40% p.a.
VÝPLATA ÚROKUměsíčně
EMISNÍ KURZ25 000,00 Kč
KONEC UPISOVACÍHO OBDOBÍ1.2.2022
DATUM SPLATNOSTI1.2.2022
ZPĚTNÝ ODKUPAno
FORMA DLUHOPISUCenný papír na řad
PODOBA DLUHOPISUListinný cenný papír
TYP NABÍDKYVeřejná
PŘEVODITELNOST DLUHOPISUPovolena
STAV EMISEÚpis zahájen 31.1.2020
EMISNÍ PODMÍNKYKe stažení

O společnosti Profileitung s.r.o.

Společnost Profileitung pracuje na civilních, mechanických, strukturálních a potrubních projektech s návrhem a řešením v různých průmyslových odvětvích. Jedná se především o oblasti farmaceutické, biotechnologické, potravinářské, chemické, energetické (jaderné elektrárny nevyjímaje) a rafinerie. Inženýrské služby zahrnují projektování, technické řešení a modelování zařízení ve 3D, návrh potrubí, dílů a sestav s prototypem, site-management ve všech standardech a následnou realizaci samotné montáže v Evropě či zámoří. Profileitung udržuje spolu s nejnovějším softwarem nejvyšší standardy v oblasti návrhu a designu, ale také v použití moderních technologických řešení pro dané odvětví průmyslu.

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů