Výnos 9,35 % p.a.

Výše ročního výnosu

Měsíční výplaty

Každý měsíc obdržíte výplatu výnosů

Splatnost 31.12.2024

V tento den obdržíte zpět investovanou částku

Základní informace o emisi

Společnost Quick Stop Car s.r.o. je výhradním vlastníkem a pronajimatelem servisních jednotek vyrobených jako speciální modulární sestava.

Primárním cílem projektu je vybudování 400 plně a moderně vybavených, energeticky soběstačných servisních jednotek a pneuservisů u čerpacích stanic pohonných hmot v České republice, které budou provozovat franšízanti na základě smlouvy o franšíze a podrobného manuálu. Ve společnosti jsou přesvědčeni, že velká servisní síť s kvalitním vybavením a kvalifikovaným personálem, cenově položena mezi autorizované servisy a malé tzv. garážové servisy v České republice jak ve velkých a zejména malých městech chybí. Tento projekt tedy hodlá částečně vyplnit stále otevřenou mezeru na trhu.

JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU10 000,- Kč
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE10 000,- Kč
MAXIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICEAž 5 mil. Kč, podle aktuálního stavu prodaných dluhopisů
ISINCZ0003536534
ÚROK
9,35% p.a.
VÝPLATA ÚROKUměsíčně
DATUM SPLATNOSTI31.12.2024
ZPĚTNÝ ODKUPAno
STAV EMISEÚpis zahájen 1.12.2021

Jak využijeme získané prostředky?

 • Pořízení modulární stavby autoservisu od výrobce

 • Pořízení technologie od renomované společnosti LKQ

 • Pokrytí provozních nákladů

  • pokrytí provozních nákladů na integraci IT systému LKQ a rozvoj společnosti
  • pokrytí nákladů na nájezd provozu autoservisů, zasmluvnění míst na čerpacích stanicích
  • ostatní provozní náklady

Jak zhodnotíme a zajistíme vaše prostředky?

 • Nájemné servisů

  Samotné nájemné servisů, které společnost kalkuluje na ůrovni 18.000,- / měsíc

 • Odvody za franšízu z prodeje náhradních dílů

  Odvod za franšízu ve výši 3% maloobchodních cen z prodeje náhradních dílů (franšízant od samého počátku fungování dostane od LKQ stejnou slevu na ND jako největší odběratelé dle sortimentu)

 • Odvod za franšízu z provedené práce

  Odvod za franšízu ve výši 25% z provedené práce a pronájmu náhradního vozidla

Servisní jednotka vyrobená jako speciální modulární sestava

V současnosti je dokončených 5 autoservisů a pracuje se na výrobě dalších 10 servisů s dodáním v květnu / červnu 2022. Předjednáno je prvních 50 míst v České republice a společnost jedná s dalšími vlastníky čerpacích stanic o umístění servisů na jejich pozemcích. Povolovací řízení probíha v současnosti na 20 místech a plánují otevřít 105 servisů do konce roku 2022.

Výhledově pak do 3 let dosáhnout celkem 400 servisů v provozu. Jedná sa o jedinečný projekt pod záštitou mezinárodní skupiny LKQ. Největší konkurenční výhodou je technické zázemí partnera a cenová konkurenceschopnost na trhu s náhradními díly.

Vedení společnosti

Marek Zukal
Jednatel společnosti

Je klíčovou osobou projektu. Marek je manažer se zkušenostmi z více oborů. Již v počátku 90. let stál u zavádění PC sítí a implementaci Numeric control obráběcích center do výroby v české pobočce nadnárodní společnosti Poclain Hydraulics. Dále působil manažerské pozice rakouské marketingové a logistické společnosti Postram AG, kde vedl divizi, která zaměstnávala 80 lidí v ČR a dalších 50 lidí ve SR. Následně se věnoval jako provozní ředitel firmě pro prodej nových a ojetých osobních automobilů renomované značky, včetně řízení 3 autorizovaných servisních míst. Později zaváděl pro nizozemskou společnost Rickhood síť automatických výdejen objednaného zboží v regionu východní Evropy. Na základě odbornosti a prokazatelných úspěchů s implementací zejména IT projektů se stal na 2 roky náměstkem ministra informatiky ČR, kde měl v gesci Komunikační infrastrukturu veřejné správy a Kybernetickou bezpečnost.

Detailní informace o emisi

EMITENTQuick Stop Car s.r.o.
NÁZEV EMISEQuick Stop Car 9,35/24
CELKOVÝ OBJEM EMISE5 000 000, 00 Kč
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU10 000,00 Kč
ÚROK
9,35% p.a.
VÝPLATA ÚROKUměsíčně
EMISNÍ KURZ10 000,00 Kč
ISINCZ0003536534
KONEC UPISOVACÍHO OBDOBÍ31.12.2024
DATUM SPLATNOSTI31.12.2024
ZPĚTNÝ ODKUPAno
FORMA DLUHOPISUCenný papír na řad
PODOBA DLUHOPISUListinný cenný papír
TYP NABÍDKYVeřejná
PŘEVODITELNOST DLUHOPISUPovolena
STAV EMISEÚpis zahájen 1.12.2021
EMISNÍ PODMÍNKYKe stažení

O společnosti Quick Stop Car s.r.o.

Společnost Quick Stop Car s.r.o. je výhradním vlastníkem a pronajimatelem servisních jednotek vyrobených jako speciální modulární sestava. V současnosti je dokončený první autoservis a pracuje se na výrobě dalších 10 servisů s dodáním v prosinci / lednu 2021.

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů