Úrok 6,50 % p.a.

Výše ročního úroku

Kvartální výplaty

Každý kvartál obdržíte výplatu výnosů

Splatnost 15.3.2021

V tento den obdržíte zpět investovanou částku

Základní parametry emise

Real Luxembourg je česká společnost specializující se na investice do nemovitostí, jejich zhodnocení a následný prodej.

Zakladatelé společnosti a členové expertního týmu mají za sebou mnoho úspěšných realitních transakcí a neustále vyhledávájí nové investiční příležitosti, které český trh nabízí.

JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU1 000,- Kč
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE5 000,- Kč
MAXIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICEAž 7 mil. Kč, podle aktuálního stavu prodaných dluhopisů
ÚROK
6,50 % p.a.

VÝPLATA ÚROKUčtyřikrát ročně, vždy k 20. únoru, 20. květnu, 20. srpnu a 20. listopadu daného roku až do data splatnosti
DATUM SPLATNOSTI15.3.2021
STAV EMISEÚpis zahájen

Jak využijeme získané prostředky?

  • Emise dluhopisů bude využita jako jeden ze způsobů financování projektu

  • Finance se využijí ke koupi bytového domu v hodnotě přesahující 50 mil. Kč

  • Část prostředků bude využita na revitalizaci domu

Jak zhodnotíme a zajistíme vaše prostředky?

  • Nákup, revitalizace a rozprodej domu/bytových jednotek

  • Mnohaleté zkušenosti s nemovitostními projekty

Detailní informace o emisi

EMITENTReal Luxembourg s.r.o.
NÁZEV EMISEREAL LUXEMBOURG D 03/2021
CELKOVÝ OBJEM EMISE7 000 000,00 Kč
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU1 000,00 Kč
ÚROK6,50% p.a.
VÝPLATA ÚROKUčtyřikrát ročně, vždy k 20. únoru, 20. květnu, 20. srpnu a 20. listopadu daného roku až do data splatnosti
EMISNÍ KURZ100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů k Datu emise
KONEC UPISOVACÍHO OBDOBÍ30.11.2018
DATUM SPLATNOSTI15.3.2021
FORMA DLUHOPISUCenné papíry na řad
PODOBA DLUHOPISUListinný cenný papír
STAV EMISEÚpis zahájen
EMISNÍ PODMÍNKYKe stažení

EMITENT DLUHOPISŮ A ZAJIŠTĚNÍ DLUHOPISŮ

Společnost a její zakladatelé investují a staví jen v krajích, které dobře znají, a proto můžeme její realizované a plánované projekty nalézt v drtivé většině jen ve Středočeském kraji, Ústeckém kraji a v Praze. Zde vybírá nedoceněné a přehlížené nemovitosti, kterým pak ve spolupráci s předními architekty vrací zašlý lesk a krásu a přidává vysokou užitnou hodnotu i osobitý styl.

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů