Výnos 8,40 % p.a.

Výše ročního výnosu

Kvartální výplaty

Každý kvartál obdržíte výplatu výnosů

Splatnost 10.8.2024

V tento den obdržíte zpět investovanou částku

Základní informace o emisi

Real Luxembourg a.s. je ryze česká společnost specializující se na investice do nemovitostí, jejich zhodnocení a následný prodej, přičemž současná hodnota nemovitého majetku skupiny přesahuje 200 milionů Kč za stavu, kdy výše aktiv výrazně přesahuje výši pasiv.

Dluhopisové financování představuje pro skupinu pouze doplňkový způsob financování za situace, kdy hlavním zdrojem financí skupiny jsou projektové úvěry poskytované ze stran investičních společností nebo bonitních fyzických osob. Skupina rovněž pracuje s kapitálem svých zakladatelů, kteří většinu vytvořené marže investují zpátky do nových projektů. Zadlužení skupiny oproti hodnotě aktiv se pohybuje okolo konzervativních 50 %.
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU50 000,- Kč
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE50 000,- Kč
MAXIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICEAž 7 mil. Kč, podle aktuálního stavu prodaných dluhopisů
ÚROK
8,40% p.a.
ISINCZ0003533895
VÝPLATA ÚROKUčtvrtletně
DATUM SPLATNOSTI10.8.2024
ZPĚTNÝ ODKUPAno
STAV EMISEÚpis zahájen 10.8.2021

Jak využijeme získané prostředky?

 • Nákup nemovitostí

  Skupina Real Luxembourg každý měsíc kupuje a prodává několik nemovitostí. Peníze budou použity do nových akvizici a zhodnocování již nakoupených nemovitostí, z nichž můžeme jmenovat např. činžovní dům „U Karla IV.“ na adrese Chlumova 23, Praha 3.

 • Rekonstrukce

  Po nákupu nemovitostí je u většiny nemovitostí provést rekonstrukci.

Jak zhodnotíme a zajistíme vaše prostředky?

 • NÁSLEDNÝ PRODEJ NEMOVITOSTÍ SE ZISKEM

  Společnost bude schopna vyhledat a koupit další 2-4 zanedbané nemovitosti, do kterých zainvestuje a následně se ziskem prodá.

  Doposud členové týmu zrealizovali více než 159 realitních transakcí v rámci 8 krajů České republiky.

 • DOKOUPENÍ PODÍLŮ

  Dokoupení podíly u nemovitostí, které společnost již částečně vlastní.

Kolik nemovitostí skupina Real Luxembourg kupuje a prodává?

Skupina každý měsíc nabývá a prodává několik nemovitostí. V současnosti má v portfoliu 38 rodinných domů15 bytových jednotek a 2 činžovní domy v Praze, 3 činžovní domy mimo Prahu a 1 penzion  v podílovém spoluvlastnictví. V roce 2021 společnost nabyla do vlastnictví 41 nemovitostí.

Některé z realizovaných projektů

 • NÁROŽNÍ ČINŽOVNÍ DŮM V BROUMOVĚ

  • nákupní cena: 1 800 000 Kč
  • vedlejší náklady: 500 000 Kč
  • prodejní cena: 3 750 000 Kč
  • hrubá marže: 1 450 000 Kč
  • délka trvání obchodu: 11 měsíců
 • ČINŽOVNÍ DŮM NA PRAZE 2 VINOHRADECH (PODÍL 1/4)

  • nákupní cena: 13 000 000 Kč
  • vedlejší náklady: 600 000 Kč
  • prodejní cena: 20 000 000 Kč
  • hrubá marže: 6 400 000 Kč
  • délka trvání obchodu: 9 měsíců
 • ČINŽOVNÍ DŮM PRAHA 10 STRAŠNICE (PODÍL 1/4)

  • nákupní cena: 14 300 000 Kč
  • vedlejší náklady: 300 000 Kč
  • prodejní cena: 19 300 000 Kč
  • hrubá marže: 4 700 000 Kč
  • délka trvání obchodu: 3 měsíce

Detailní informace o emisi

EMITENTReal Luxembourg a.s.
NÁZEV EMISEREAL LUXEMBOURG I 8/2024
CELKOVÝ OBJEM EMISE7 000 000,00 Kč
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU50 000,00 Kč
ÚROK
8,40% p.a.
VÝPLATA ÚROKUčtvrtletně
EMISNÍ KURZ50 000,00 Kč
ISINCZ0003533895
KONEC UPISOVACÍHO OBDOBÍ

10.11.2021 (na základě oznámení prodlouženo do 30.05.2022)

DATUM SPLATNOSTI10.8.2024
ZPĚTNÝ ODKUPAno
FORMA DLUHOPISUCenný papír na řad
PODOBA DLUHOPISUListinný cenný papír
TYP NABÍDKYVeřejná
PŘEVODITELNOST DLUHOPISUPovolena
STAV EMISEÚpis zahájen 10.8.2021
EMISNÍ PODMÍNKYKe stažení

O společnosti Real Luxembourg a.s.

Real Luxembourg a.s. je ryze česká společnost specializující se na investice do nemovitostí, jejich zhodnocení a následný prodej, přičemž současná hodnota nemovitého majetku skupiny přesahuje 200 milionů Kč za stavu, kdy výše aktiv výrazně přesahuje výši pasiv.

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů