Výnos 8,20 % p.a.

Výše ročního výnosu

Měsíční výplaty

Každý měsíc obdržíte výplatu výnosů

Splatnost 3.2.2021

V tento den obdržíte zpět investovanou částku

Základní parametry emise

Společnost REGIONALL EXPRESS s.r.o. je přední dovozce a distributor čerstvého ovoce a zeleniny v segmentu gastro provozů v České republice a na Slovensku.

Emise dluhopisů společnosti REGIONALL EXPRESS s.r.o. je určena na posílení nákupních kapacit společnosti v zahraničí, na navýšení kreditů u tamních dodavatelů a na pokrytí s tím spojených a vyvolaných nákladů v oblasti logistiky a skladového hospodářství.

Přímým nákupem surovin v zahraničí společnost získá zboží lepší kvality, s rychlejší lhůtou dodání a s cenou o desítky procent nižší než při nákupu zboží od dovozce v ČR. Společnost při zrychleném platebním styku získá lepší přístup k surovinám za nižší garantovanou cenu. Společnost tak ušetří finanční prostředky, zvýší zisk a stane se na trhu více konkurenceschopnou.

JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU25 000,- Kč
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE25 000,- Kč
MAXIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICEAž 6 mil. Kč, podle aktuálního stavu prodaných dluhopisů
ÚROK
8,20% p.a.
VÝPLATA ÚROKUměsíčně
DATUM SPLATNOSTI3.2.2021
ZPĚTNÝ ODKUPAno
STAV EMISEÚpis zahájen 4.2.2019

Aktuality z projektu

Jak využijeme získané prostředky?

 • Složení kreditů u zahraničních dodavatelů

 • Přímé nákupy skladových zásob v zahraničí

 • Investice do logistické infrastruktury

Jak zhodnotíme a zajistíme vaše prostředky?

 • Přímý nákup v zahraničí s úsporou 15-20%

 • Navýšení zboží drženého běžně skladem

 • Zavedení nového skladového systému

Přednosti společnosti RE-EX

 • Diverzifikovaný kmen zákazníků

  Skupiny zákazníků se vhodně doplňují ve své různorodosti a činí tak společnost silnou a připravenou na případnou krizi. Jiné potřeby mají soukromí zákazníci, kterými jsou hotely nebo zpracovatelé a jinou skupinu tvoří odběratelé ze segmentu veřejné správy (nemocnice, domovy důchodců, školy a věznice)

 • Vysoký počet zákazníků

  Služeb společnosti aktivně využívá 1 500 zákazníků a případná ztráta žádného z nich nemá na výsledky společnosti vliv

 • Obchodní zastoupení

  Tým proškolených devíti obchodních zástupkyň, které pečuje každodenně o stávající klienty a oslovuje nové zákazníky

 • Přímý odběr zboží od pěstitelů ze zahraničí

  Společnost jako přímý dovozce ovoce a zeleniny od pěstitelů dosahuje lepší marže a ziskovosti a prodává zboží vyšší kvality než konkurence

 • Vlastní vozový park

  Společnost díky vlastnímu vozovému parku 25 dodávek není závislá na externích přepravních společnostech a je schopna pružně reagovat na potřeby zákazníků

 • Logistický areál

  Společnost má k dispozici logistický areál s 5 000 paletovými místy v chladících a mrazírenských komorách v Brně a obdobná zařízení v Olomouci a Bratislavě

Detailní informace o emisi

EMITENTREGIONALL EXPRESS s.r.o.
NÁZEV EMISERE-EX1
CELKOVÝ OBJEM EMISE6 000 000,00 Kč
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU25 000,00 Kč
ÚROK
8,20% p.a.

VÝPLATA ÚROKUměsíčně
EMISNÍ KURZ25 000,00 Kč
KONEC UPISOVACÍHO OBDOBÍ31.12.2019
DATUM SPLATNOSTI3.2.2021
ZPĚTNÝ ODKUPAno
FORMA DLUHOPISUCenný papír na řad
PODOBA DLUHOPISUListinný cenný papír
TYP NABÍDKYVeřejná
PŘEVODITELNOST DLUHOPISUPovolena
STAV EMISEúpis zahájen 4.2.2019
EMISNÍ PODMÍNKYKe stažení

O společnosti RE-EX

Společnost REGIONALL EXPRESS s.r.o. je přední dovozce a distributor čerstvého ovoce a zeleniny v segmentu gastro provozů v České republice a na Slovensku. Společnost v roce 2013 založili Filip Drahan a Oleksandr Hubal, kteří tak navázali na několikaletou úspěšnou živnost v distribuci ovoce a zelenině.

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů