Výnos 8,20 % p.a.

Výše ročního výnosu

Měsíční výplaty

Každý měsíc obdržíte výplatu výnosů

Splatnost 30.4.2024

V tento den obdržíte zpět investovanou částku

Základní informace o emisi

Společnost RMR tech s.r.o. se od roku 2017 věnuje výstavbě lodních kontejnerů, kde proběhla první úspěšná emise dluhopisů společnosti ve výši 15 000 000 Kč. Tato emise byla úspěšně vyplacena ke dni 1.1.2020. Nyní na základě nabytých zkušeností a navázání spolupráce s www.stavimezkontejneru.cz chystá společný projekt na výstavbu komunitního městečka.

Společnost sleduje a využívá nejmodernější technologie a díky tomu dokáže z lodních kontejnerů vytvářet ideální domov pro rodinu. Díky technologiím, jenž využívá, vytváří ideální a zdravé podmínky pro život. Stavby jsou navrženy tak, aby jejich nároky na provoz a chod domácnosti byly minimální, v některých případech i + plusové.

JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU25 000,- Kč
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE25 000,- Kč
MAXIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICEAž 9,25 mil. Kč, podle aktuálního stavu prodaných dluhopisů
ISINCZ0003531931
ÚROK
8,20% p.a.
VÝPLATA ÚROKUměsíčně
DATUM SPLATNOSTI30.4.2024
ZPĚTNÝ ODKUPAno
STAV EMISEÚpis zahájen 19.4.2021

Jak využijeme získané prostředky?

 • Projekt: Komunitní dům pro seniory

  Projekt je navržen jako nová výstavba na pozemku obce o minimální rozloze 1 300 m2. Jedná se o 10 samostatných jednotek, které jsou vytvořeny z recyklovaných lodních kontejnerů a přizpůsobeny pro užívání starších lidí. Každý modul je samostatnou jednotkou připojenou k inženýrským sítím. Každá jednotka bude mít parkovací místo a malou zahrádku.

Jak zhodnotíme a zajistíme vaše prostředky?

 • Realizace projektu

  Projekt byl odprezentován, několika obcím a starostům, kde se setkal s obrovským úspěchem. Aktuálně se řeší první místo, kde bude tento projekt vystaven.

 • Další možná využití výstavby

  Společnost je schopna uspokojit poptávku všem kteří:

  • Potřebují rychle vyřešit bydlení pro sebe nebo celou svou rodinu
  • Chtějí rekreační chatu na zahradu, či k rybníku, atd
  • Podnikatel, který potřebuje ukázat, co vše dokáže, ale chybí mu potřebný SHOWROOM

Projekt: Komunitní dům pro seniory

Projekty Komunitních domů pro seniory budou Emitentem a společností People in Safety s.r.o. prováděny od vyřízení stavebního povolení, zajištění dotace, až po samotnou realizaci na klíč.

Další možné využití lodních kontejnerů

Moduly jsou vytvořeny z recyklovaných přepravních kontejnerů HC 40“. Nejsou pevně spojeny se zemí, díky čemuž lze moduly v budoucnu libovolně přemístit a stavební pozemek tak využít dle aktualních potřeb.

Nosná konstrukce je tvorena přepravním kontejnerem o rozměrech: 12 x 2,5 x 3m (d x š x v)
Každý modul je samostatnou jednotkou připojenou k inženýrským sítím. Využití nejmodernějších technologie vede k tvorbě dokonalého prostředí pro bydlení: Tepelné izolace, díky kterým se dosahuje nízké tepelné ztráty objektu. Podlahové topení Heatflow, které vytváří dokonalou tepelnou pohodu.

Detailní informace o emisi

EMITENTRMR tech s.r.o.
NÁZEV EMISERMR TECH 8,20/24
CELKOVÝ OBJEM EMISE9 250 000,00 Kč
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU25 000,00 Kč
ÚROK
8,20% p.a.
VÝPLATA ÚROKUměsíčně
EMISNÍ KURZ25 000,00 Kč
ISINCZ0003531931
KONEC UPISOVACÍHO OBDOBÍ30.4.2024
DATUM SPLATNOSTI30.4.2024
ZPĚTNÝ ODKUPAno
PODOBA DLUHOPISUListinný cenný papír
FORMA DLUHOPISUCenný papír na řad
TYP NABÍDKYVeřejná
PŘEVODITELNOST DLUHOPISUPovolena
STAV EMISEÚpis zahájen 19.4.2021
EMISNÍ PODMÍNKYKe stažení

O společnosti RMR tech s.r.o.

Společnost RMR tech s.r.o. se od roku 2017 věnuje výstavbě lodních kontejnerů, kde proběhla první úspěšná emise dluhopisů společnosti ve výši 15 000 000 Kč. Tato emise byla úspěšně vyplacena ke dni 1.1.2020.

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů