Výnos 16,00 % p.a.

Výše ročního výnosu

Kvartální výplaty

Každý kvartál obdržíte výplatu výnosů

Splatnost 1.5.2026

V tento den obdržíte zpět investovanou částku

Základní informace o emisi

Eminent Ateliér Impala – sociální podnik s.r.o. zaměstnává osoby se zdravotním postižením. Posláním společnosti je pomoci klientům, kteří jsou na trhu práce těžce uplatnitelní tak, aby našli své místo na trhu práce a mohli vynikat v činnostech v oblasti drobné ruční práce, která je baví a přináší radost a zároveň je důležitá v rámci sociálního podnikání.

Chráněná pracoviště společnosti se nacházejí ve Zlíně, Hodoníně, Kyjově, Klášterci nad Ohří a nově také v Opavě, a poskytují zázemí a možnosti přivýdělku více než 200 zaměstnancům.

JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU20 000,- Kč
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE20 000,- Kč
MAXIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICEAž 20 mil. Kč, podle aktuálního stavu prodaných dluhopisů
ISINCZ0003550170
ÚROK
16,00% p.a.
VÝPLATA ÚROKUčtvrtletně
DATUM SPLATNOSTI1.5.2026
ZPĚTNÝ ODKUPAno
STAV EMISEÚpis zahájen 1.5.2023

Jak využijeme získané prostředky?

 • zvýšení objemu při produkci výrobků

 • zaměření na rozvoj v dalších regionech

  Cílem společnosti je během dalšího roku investovat prostředky do otevření dalších alespoň tří provozoven chráněného trhu práce na Moravě a otevření dalších dvou poboček ve Středočeském kraji.

 • rozvoj společnosti a větší profesionalizace činnosti

Jak zhodnotíme a zajistíme vaše prostředky?

 • Příjem z pronájmu

  Možností pronájmu dalších prostor, kde bude společnost otevírat pobočky

 • Rozšíření nabídky produktů

  Pořízení většího množství materiálu pro výrobu svíček a dekorativních předmětů

 • Dodej ovoce a zeleniny ve vysoké kvalitě

  Společnost patří mezi dodavatele řetězce MO PARTNER a.s., pod který spadá několik stovek prodejen se smíšeným zbožím, kde chceme dodávat ovoce a zeleninu ve vysoké kvalitě. To s sebou přináší rozšíření kapacit výroby na Vysočině, kde chceme dát práci minimálně třiceti novým zaměstnancům a zvýšit celkově roční tržby o pět milionů korun v rámci tohoto projektu.

Zkušenosti společnosti

Ateliér Impala – sociální podnik s.r.o. má 20 let zkušeností v sociálním podnikání. Provozuje několika poboček, pomáhá místním samosprávám s uplatněním hendikepovaných osob na trhu práce.

Ve společnosti existuje celá řada osob, která nemůže ze zdravotních důvodu pracovat na plný úvazek, a díky tomu je společnost schopna pokrýt potřeby místních samospráv na regionální úrovni a dát pracovní příležitost i těm osobám, které mohou do zaměstnání docházet jen na zkrácený úvazek.

Detailní informace o emisi

EMITENTAteliér Impala – sociální podnik s.r.o.
NÁZEV EMISERozvoj sociálního podnikání
CELKOVÝ OBJEM EMISE20 000 000,- Kč
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU20 000,- Kč
ÚROK
16,00% p.a.
VÝPLATA ÚROKUčtvrtletně
EMISNÍ KURZ20 000,- Kč
ISINCZ0003550170
KONEC UPISOVACÍHO OBDOBÍ30.4.2024
DATUM SPLATNOSTI1.5.2026
ZPĚTNÝ ODKUPAno
PODOBA DLUHOPISUListinný cenný papír
FORMA DLUHOPISUCenný papír na řad
TYP NABÍDKYVeřejná
PŘEVODITELNOST DLUHOPISUPovolena
STAV EMISEÚpis zahájen 1.5.2023
EMISNÍ PODMÍNKYKe stažení

O společnosti

Eminent Ateliér Impala – sociální podnik s.r.o. zaměstnává osoby se zdravotním postižením. Posláním společnosti je pomoci klientům, kteří jsou na trhu práce těžce uplatnitelní tak, aby našli své místo na trhu práce a mohli vynikat v činnostech v oblasti drobné ruční práce, která je baví a přináší radost a zároveň je důležitá v rámci sociálního podnikání.

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů