Výnos 8,00 % p.a.

Výše ročního výnosu

Měsíční výplaty

Každý měsíc obdržíte výplatu výnosů

Splatnost 30.11.2025

V tento den obdržíte zpět investovanou částku

Základní informace o emisi

Cílovým záměrem emitenta SMART RIVER DEVELOPMENT s.r.o. je nakoupit, zrekonstruovat a prodat budovu předem známému zákazníkovi pro jeho vlastní hi-tech výrobu doplňků stravy prémiových tablet řady Sir Anton´s s kapacitou 144 milionů tablet roční produkce. Tablety vycházejí z tisícileté tradiční medicíny a 15-ti leté výrobní praxe pod vedením profesora Ligotzkého.

První emise 8,9 mil Kč má za úkol koupit nemovitost a pozemek, provést základní sanační práce a získat příslušná povolení pro druhou etapu-rekonstrukci střechy a fasády.

Důvodem rozdělení finančních potřeb na nákup a rekonstrukci objektu na dvě emise je snížení úrokového zatížení investice o tři měsíce, kdy bude získáván soubor povolení podle stavebního zákona.

JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU25 000,- Kč
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE25 000,- Kč
MAXIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICEAž 8,9 mil. Kč, podle aktuálního stavu prodaných dluhopisů
ISINCZ0003537656
ÚROK
8,00% p.a.
VÝPLATA ÚROKUměsíčně
DATUM SPLATNOSTI30.11.2025
ZPĚTNÝ ODKUPAno
STAV EMISEÚpis zahájen 1.12.2021

Jak využijeme získané prostředky?

 • Nákup existující lukrativní historické nemovitosti

  Nákup existující lukrativní historické nemovitosti v Blovicích. Nemovitost se zastavěnou plochou 1123 m2 a pozemkem 1622 m2.

 • Základní sanace objektu

  Vyklizení a demontáže novodobých nepotřebných konstrukcí.

 • Projektové práce a inženýrská činnost

  Získání závazného stanoviska památkové péče a povolení v souladu se stavebním zákonem pro rekonstrukci obálky tzn. střechy a fasády a vybudování základní technické infrastruktury. (dokončení 03/2022)

Jak zhodnotíme a zajistíme vaše prostředky?

 • Uložením do nemovitosti

  Peníze uložené do lukrativních nemovitostí a pozemků jsou sami o sobě zajištěny rostoucí hodnotou nemovitostí na trhu

 • Smlouvou o budoucím prodeji

  Základní zajištění peněz je dáno smlouvou o odkoupení objektu finálním investorem s rostoucí cenou v čase.

 • Získání povolení rekonstrukce

  Skutečnost existence příslušných povolení na rekonstrukci zvyšuje hodnotu nemovitosti ještě před vlastní rekonstrukcí.

Zajištění dluhopisu

Dluhopis je zajištěn obchodní kupní smlouvou s finálním investorem Sir Anton´s Manufacture a.s. o odkoupení sanované budovy za cenu 11 mil Kč při odkupu do dvou let, 13 mil Kč při odkupu do tří let, 14 mil při odkupu do 4 let.

Detailní informace o emisi

EMITENTSMART RIVER DEVELOPMENT s.r.o.
NÁZEV EMISESmart River Development 8,0/25
CELKOVÝ OBJEM EMISE8 900 000,00 Kč
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU25 000,00 Kč
ÚROK
8,00% p.a.
VÝPLATA ÚROKUměsíčně
EMISNÍ KURZ25 000,00 Kč
ISINCZ0003537656
KONEC UPISOVACÍHO OBDOBÍ30.11.2025
DATUM SPLATNOSTI30.11.2025
ZPĚTNÝ ODKUPAno
PODOBA DLUHOPISUListinný cenný papír
FORMA DLUHOPISUCenný papír na řad
TYP NABÍDKYVeřejná
PŘEVODITELNOST DLUHOPISUPovolena
STAV EMISEÚpis zahájen 1.12.2021
EMISNÍ PODMÍNKYKe stažení

O společnosti Smart River Development s.r.o.

Smart River Development s.r.o. je členem skupiny CIAS. Je hlavním developerem skupiny. Zaměřuje se na realizaci konceptu kondominií, které umožní bydlet, pracovat, odpočívat, sportovat, pěstovat a vyrábět potraviny, recyklovat vodu či vyrábět elektřinu.

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů