Charakteristika společnosti

Emitent Smart River Development s.r.o. je členem skupiny CIAS. Je hlavním developerem skupiny. Zaměřuje se na realizaci konceptu kondominií, které umožní bydlet, pracovat, odpočívat, sportovat, pěstovat a vyrábět potraviny, recyklovat vodu či vyrábět elektřinu.

Tým lidí ve společnosti má třicetiletou praxi s brownfieldy a dlouholetá spolupráce s R&D společnost na jedné straně chrání před chybami a nekvalitou a na druhé straně umožňuje pro zákazníky implementovat nejmodernější trendy vědy a techniky.

Společnost nabízí opravdu neotřelá architektonická řešení na velmi zajímavých místech. Většinou byla tato místa dlouhodobě zanedbávána a chátrala vinou nepřízně doby, nevšímavostí či neúctou lidí. Většinou jsou tato místa spojena s naší historií, tedy s životy a prací našich předků. Nabízí implementovaná řešení efektivního a ekonomického využívání obnovitelných zdrojů energie, v energeticky aktivních fasádách, oknech či střechách, které v kombinaci se zelenými střechami či fasádami snižují uhlíkovou stopu. V připravených sklenících můžete být účastni moderních rodinných ostrovních agroponií a pěstovat byliny, zeleninu, ryby či houby.

Název společnostiSMART RIVER DEVELOPMENT s.r.o.
AdresaMítov 14, 335 63 Nové Mitrovice
06518451
WWW www.cias.cz

Zkušenosti skupiny

Skupina CIAS je na trhu 35 let a má zkušenosti se strategickým developmentem (vývoj a prodej provozovaných podniků), s projektováním staveb včetně technologií, s inženýrskou činností, s řízením výstavby, s facility managementem a s provozováním projektových/konceptuálních podniků. Má zkušenost s výstavbou bytů, občanských staveb zejména bank:

  • Komerční banka
  • Evrobanka
  • banka Skala
  • Raiffeisenbank
  • UniCredit
  • škol a nemocnic

Od roku 2001 se specializuje na výstavbu průmyslových zón a výrobních závodů v ČR i zahraničí pro české i zahraniční/mezinárodní investory. Mezi největší realizované projekty patří Průmyslová zóna Kolín Ovčáry pro TPCA a Průmyslová zóna ŠKODA v Plzni (obě oceněné jako MPO CzechInvest jako zóny roku). Dále účasti na realizaci výrobních závodů Nestlé, Visa, Rexam, Brash, VOLVO, ŠKODA TRANSPORTATION, ŠKODA ELECTRIC, Vagonmaš, RF, Globus RF, ropné pole Dagestán RF. Co-investor nové dopravní základny Plzeňských městských dopravních podniků včetně full servisu na 29 let. Skupina má zkušenosti jak s přípravou a dodávkou investičních celků, tak s jejich provozováním.

Dluhopisy společnosti SMART RIVER DEVELOPMENT s.r.o.

Název emiseÚrokSplatnostMinimální investiceDetail
Smart River Development 8,0/258,00 % p.a.30.11.202525 000,-KčDetail dluhopisu

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů