Úrok 7,80 % p.a.

Výše ročního úroku

Kvartální výplaty

Každý kvartál obdržíte výplatu výnosů

Splatnost 14.10.2020

V tento den obdržíte zpět investovanou částku

Společnost TRILOAD INVEST ALFA s.r.o. již delší dobu neplní závazky vyplývající z emise dluhopisů. Na náš podnět byla svolána schůze vlastníků dluhopisů, kde byly ustanoveny kroky, aby emitent TRILOAD INVEST ALFA s.r.o. dostál svým závazkům. Pro více informací nás můžete kontaktovat.

Základní parametry emise

Společnost Triload Invest ALFA se zaměřuje mimo jiné na investice do gastro a sociálních služeb. Získané finanční prostředky budou použity na výstavbu pečovatelského domu:

  • pro seniory
  • pro pacienty s Alzheimerovou nemocí

Více informací o majetku společnosti můžete nalézt v detailním profilu emitenta.

JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU20 000,- Kč
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE20 000,- Kč
MAXIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE25 000 000,-Kč (Objem emise navýšen)
ÚROK
7,80 % p.a.

VÝPLATA ÚROKUkvartálně
DATUM SPLATNOSTI14.10.2020
MOŽNOST PŘEDČASNÉHO ODKUPUANO, k poslednímu dni 6. (šestého) měsíce následujícím po měsíci, ve kterém vlastník dluhopisů doručil emitentovi žádost o odkoupení
STAV EMISEÚpis zahájen 15.10.2017

Jak využijeme získané prostředky?

  • Investice do nového pečovatelského domu

  • Budování nového relaxačního centra

Jak zhodnotíme a zajistíme vaše prostředky?

  • Příprava domu pro seniory

  • Investice je zajištěna nemovitostmi

  • Mnohaleté zkušenosti v oboru gastro a sociálních služeb

Detailní informace o emisi

EMITENTTRILOAD Invest ALFA s.r.o.
NÁZEV EMISEDluhopis TRILOAD ALFA 7,8%/2020
CELKOVÝ OBJEM EMISE25 000 000,-Kč (Objem emise navýšen)
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU20 000,00 Kč
ÚROK7,80% p.a.
VÝPLATA ÚROKUkvartálně
EMISNÍ KURZ20 000,00 Kč
KONEC UPISOVACÍHO OBDOBÍ31.8.2018
DATUM SPLATNOSTI14.10.2020
MOŽNOST PŘEDČASNÉHO ODKUPUANO, k poslednímu dni 6. (šestého) měsíce následujícím po měsíci, ve kterém vlastník dluhopisů doručil emitentovi žádost o odkoupení
FORMA DLUHOPISUCenný papír na jméno
PODOBA DLUHOPISUListinný cenný papír
TYP NABÍDKYVeřejná
PŘEVODITELNOST DLUHOPISUPovolena
STAV EMISEÚpis zahájen 15.10.2017
EMISNÍ PODMÍNKYKe stažení

Výhodou investice do našich dluhopisů je nulový vstupní poplatek a jednoduchý proces nákupu. Spočítejte si jaké výnosy budete pravidelně získávat.

EMITENT DLUHOPISŮ A ZAJIŠTĚNÍ DLUHOPISŮ

Společnost TRILOAD Invest s.r.o. dbá na to, aby dnešní společnost mohla ukázat, jak je vyspělá. Bezpečnými investicemi právě do domu pro starší občany dává najevo, že si váží hodnot, které starší lidé společnosti přinesli, není jí lhostejná péče o ty, kteří svůj díl práce i povinností odvedli. Staří lidé jsou totiž těmi, kdo společnost někam dovedli a kvalitním místem k životu si zaslouží poděkování mladší, nastupující generace. Stárnoucí člověk má mít přirozenou úctu, je třeba vytvořit mu důstojné podmínky k životu, naplňovat jeho potřeby…

Cílem společnosti TRILOAD Invest je zhodnocování kapitálu prostřednictvím precizně zvolených investic do perspektivních odvětví a projektů. Mottem společnosti je vytvářet hodnoty nejen pro firmu a její zákazníky, ale také pro společnost. Hlavní oblastí jejího zájmu je proto relaxační a rehabilitační centrum, domov seniorů a pečovatelský dům, který zajišťuje péči a kvalitní individuální služby nejstarším občanům.

Dluhopisy jsou zajištěny majetkem společnosti TRILOAD Invest s.r.o., která vlastní řadu zajímavých nemovitostí, projektů a pozemků.

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů