Výnos 8,50 % p.a. + bonusy

Výše ročního výnosu

Měsíční výplaty

Každý měsíc obdržíte výplatu výnosů

Splatnost 20.1.2022

V tento den obdržíte zpět investovanou částku

Základní parametry emise

Společnost Carbo projekt Morava s.r.o. je dceřinou společností společnosti Uhlí Morava s.r.o., která je významným obchodníkem s uhlím v Moravskoslezkém kraji s 5 letou historií. Provozuje 3 vlastní uhelné sklady a dvě franšízové provozovny. Společnost uhlí Morava s.r.o. v posledních letech dosahovala obratu přes 50 milionů korun.

Ročně společnost prodá přes 11 000 tun v maloobchodním prodeji. Každoročně tak dodává uhlí více než 8 000 zákazníkům.

Záměr společnosti je specializace na velkoobchod s uhlím a vlastní třídící linkou pro zvýšení kvality a výnosu z prodávaného uhlí. Díky vysokým odběrům mateřské společnosti Uhlí Morava s.r.o. má emitent vypočtený vysoký výnos z vlastního odběru a rozšíření velkoobchodu je bráno jako bonus. Další výhodou, kterou společnost prodejem emise získá, je kapitál pro nákup uhlí u zahraničních dodavatelů. Díky tomu se výrazně sníží i nákupní cena uhlí a společnost generuje vyšší zisk. Za závazky společnosti se osobně zaručil svým majetkem jednatel společnosti (ručitelské prohlášení). 

Díky vlastnímu třídění a sortování uhlí získá společnost vyšší zisk z prodaného uhlí až o 2 mil. Kč ročně.

JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU25 000,- Kč
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE25 000,- Kč
MAXIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICEAž 12 mil. Kč, podle aktuálního stavu prodaných dluhopisů
ÚROK
8,50% p.a
VÝPLATA ÚROKUměsíčně
DATUM SPLATNOSTI20.1.2022
ZPĚTNÝ ODKUPAno
STAV EMISEÚpis zahájen 21.1.2019

Jak využijeme získané prostředky?

  • NÁKUP TŘÍDIČKY NA ČERNÉ UHLÍ

  • NÁKUP NAKLADAČŮ PRO OBSLUHU TŘÍDIČKY NA NAKLÁDKU AUTOMOBILŮ

  • NAVÝŠENÍ FINANČNÍHO KAPITÁLU PRO NÁKUP UHLÍ

Jak zhodnotíme a zajistíme vaše prostředky?

  • Jednatel za emisi osobně ručí svým majetkem

    Ručitelské prohlášení ke stažení zde

  • DÍKY VLASTNÍMU TŘÍDĚNÍ A SORTOVÁNÍ UHLÍ ZÍSKÁME VYŠŠÍ ZISK Z PRODÁVANÉHO UHLÍ

  • ROZŠÍŘENÍ VELKOOBCHODU

  • DÍKY PŘEDPLATBÁM ZA NAKUPOVANÉ UHLÍ SE SNÍŽÍ JEHO POŘIZOVACÍ CENA PŘIBLIŽNĚ O 3-4%

Detailní informace o emisi

EMITENTCarbo projekt Morava s.r.o.
NÁZEV EMISEUhlí 2022
CELKOVÝ OBJEM EMISE12 000 000,00 Kč
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU25 000,00 Kč
ÚROK
8,50% p.a
VÝPLATA ÚROKUměsíčně
EMISNÍ KURZ25 000,00 Kč
KONEC UPISOVACÍHO OBDOBÍtermín prodloužen do 3.4.2020
DATUM SPLATNOSTI20.1.2022
ZPĚTNÝ ODKUPAno
FORMA DLUHOPISUCenný papír na řad
PODOBA DLUHOPISUListinný cenný papír
TYP NABÍDKYVeřejná
PŘEVODITELNOST DLUHOPISUPovolena
STAV EMISEúpis zahájen 21.1.2019
EMISNÍ PODMÍNKYKe stažení

O společnosti Carbo projekt Morava s.r.o.

Společnost Carbo projekt Morava s.r.o. je dceřinou společností společnosti Uhlí Morava s.r.o., která je významným obchodníkem s uhlím v Moravskoslezkém kraji. Provozuje 3 vlastní uhelné sklady a dvě franšízové provozovny. Společnost Carbo projekt Morava s.r.o. je nově založenou dceřinou společností firmy uhlí Morava s.r.o., která v posledních letech dosahovala obratu přes 50 milionů korun.

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů