Výnos 10,20 % p.a.

Výše ročního výnosu

Měsíční výplaty

Každý měsíc obdržíte výplatu výnosů

Splatnost 31.5.2025

V tento den obdržíte zpět investovanou částku

Základní informace o emisi

Za společností V4-Vajkovce, a.s. stojí silné značky s dlouhou historií v oblasti stavebnictví: Impresario Group s.r.o a IZOLTHERM s.r.o. které se v oboru pohybují již od roku 2004. Za tu dobu realizovali mnohé projekty od výstavby malých rodinných domů na klíč, přes obnovy velkých bytových domů, opravy historických objektů až po realizaci velkých komplexních objektů novostaveb, případně i realizaci specifických specifických zdravotnických zařízení a jiných druhů staveb.

JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU24 000,- Kč
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE24 000,- Kč
MAXIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICEAž 24 mil. Kč, podle aktuálního stavu prodaných dluhopisů
ISINCZ0003540908
ÚROK
10,20% p.a.
VÝPLATA ÚROKUměsíčně
DATUM SPLATNOSTI31.5.2025
ZPĚTNÝ ODKUPAno
STAV EMISEÚpis zahájen 1.6.2022

Jak využijeme získané prostředky?

 • Výstavba rodinných domů a bytových domů

  • V obci Vajkovice se postaví 4 rodinné domy pro mladé rodiny s dětmi s vlastní přístupovou cestou
  • 1 rodinný dům v obci Bretejovce v nově vybudované lokalitě
  • 1 bytový dům v městské části Košice – Krásná v blízkosti odpočinkové zóny
 • Výstavba inženýrských sítí

  Zasíťování nakoupených pozemků: elektřina, voda, připojení na odpadový systém

 • Výstavba infrastruktury a osvětlení

  Dobudování asfaltové cesty, otočiště, parkovací plochy, sloupů veřejného osvětlení, které zvýší kvalitu bydlení ihned od nastěhování

Jak zhodnotíme a zajistíme vaše prostředky?

 • Z prodeje nemovitostí

  Zhodnocení bude pocházet z prodeje daných nemovitostí nacházejících se v lokalitách se zvýšenou poptávkou po bydlení v novostavbách. V současné době dochází k významnému navýšení cen nemovitostí v tržních cenách.

Zkušenosti společnosti

Za společností V4-Vajkovce, a.s. stojí silná skupina společností s jedním majitelem IZOLTHERM s.r.o. a Impresario Group s.r.o., které působí v oblasti stavebnictví od roku 2004. Tato skupina má 19 leté zkušenosti v oblasti terénních úprav a výstavby nemovitostí včetně vylití základových pásů, zhotovení základové desky, výstavby obvodových zdí, zhotovení věnců nebo deky, realizace střech, zateplení a rozvodů inženýrských sítí, zhotovení vnitřních omítek, pokládky obkladů dlažeb, finálních úprav před prodejem nemovitostí.

Detailní informace o emisi

EMITENTV4 – Vajkovce a.s.
NÁZEV EMISEV4 – VAJKOVCE 10,2/2025
CELKOVÝ OBJEM EMISE24 000 000,00 Kč
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU24 000,00 Kč
ÚROK
10,20% p.a.
VÝPLATA ÚROKUměsíčně
EMISNÍ KURZ24 000,00 Kč
ISINCZ0003540908
KONEC UPISOVACÍHO OBDOBÍ30.4.2025
DATUM SPLATNOSTI31.5.2025
ZPĚTNÝ ODKUPAno
PODOBA DLUHOPISUListinný cenný papír
FORMA DLUHOPISUCenný papír na řad
TYP NABÍDKYVeřejná
PŘEVODITELNOST DLUHOPISUPovolena
STAV EMISEÚpis zahájen 1.6.2022
EMISNÍ PODMÍNKYKe stažení

O společnosti V4-Vajkovce, a.s.

Za společností V4-Vajkovce, a.s. stojí silné značky s dlouhou historií v oblasti stavebnictví: Impresario Group s.r.o a IZOLTHERM s.r.o. které se v oboru pohybují již od roku 2004.

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů