Výnos 8,00 % p.a.

Výše ročního výnosu

Pololetní výplaty

Každé pololetí obdržíte výplatu výnosů

Splatnost 1.6.2025

V tento den obdržíte zpět investovanou částku

Základní informace o emisi

Společnost VISE senio a.s. vznikla za účelem provozování nově vznikajícího domu s pečovatelskou službou v Brně, který bude fungovat dle takzvaného rakouského modelu, který umožnuje seniorům nejen dožít, ale i své stáří skutečně kvalitně prožít. Poptávka po kvalitních domovech pro seniory je obrovská, v budoucnosti se bude ještě více zvětšovat a kapacity jsou naprosto nedostačující. Společnost tak chce alespoň částečně pomoci zlepšit situaci. VISE senio vlastní dům, kde pečovatelský dům vznikne. V současnosti se zpracováná projekt pro rekonstrukci.

Cílem společnosti je do deseti let provozovat domov pro seniory v každém velkém městě v České republice.

JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU25 000,- Kč
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE25 000,- Kč
MAXIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICEAž 15 mil. Kč, podle aktuálního stavu prodaných dluhopisů
ISINCZ0003526618
ÚROK
8,00% p.a.
VÝPLATA ÚROKUpololetně
DATUM SPLATNOSTI1.6.2025
ZPĚTNÝ ODKUPAno
STAV EMISEÚpis zahájen 1.6.2020

Jak využijeme získané prostředky?

 • Rekonstrukce stávající vili ve vlastnictví

  Předmětem investice je úprava stávající vily tak, aby pojmula 16 seniorů. K dispozici je podlahová plocha přes 700 m2. Rozsah stavebních úprav:

  • vybudování bezbariérového přístupu do druhého podlaží
  • rozvody vody a odpadů
  • 3 koupelny se sprchovým koutem a 4 toalety
  • zvednutí stropu (střechy)
  • 5 místností pro ubytování seniorů (pokoje po dvou)
  • okna
  • recepce
  • zabezpečení objektu

Jak zhodnotíme a zajistíme vaše prostředky?

 • Rostoucí popávka po soukromých zařízeních

  V České republice je obrovský problém sehnat okamžitě kvalitní ústav s potřebnou péčí, kam je možné seniora umístit. Čekací lhůty jsou mnohdy opravdu dlouhé.

 • Státní DOTACE

  Po prvním roce provozování pečovatelského domu společnost získá nárok na státní dotace, které znatelně navýší cashflow a umožní zpětné proplacení části investice.

Proč pečovatelský dům

K myšlence vytvořit pečovatelský dům společnost dovedla vlastní zkušenost. Před nějakou dobou osobně řešili umístění milované babičky, která se již nemohla sama o sebe postarat do pečovatelského ústavu a nebyli jí schopni vlastními silami pomáhat 24 hodin denně.

1.

Zjistili, že v České republice je obrovský problém sehnat okamžitě kvalitní ústav s potřebnou péčí, kam by mohli babičku umístit. Čekací lhůty byly opravdu dlouhé. Museli ji proto umístit do státního zařízení, což nebylo v podstatě nic jiného než klasická nemocnice. Představa, že by museli dlouhodobě nechat babičku v tomto zařízení, se jim naprosto příčila. Myšlenka, že jednoho dne budeme muset trávit zbytek našeho života v podobném zařízení je děsivá. Naštěstí se nakonec podařilo babičku po urputném boji umístit do lepšího soukromého zařízení.

2.

Společnost je toho názoru, že dožití člověka má být kvalitní, v příjemném prostředí, kde senior, pokud mu to zdraví dovolí, nemusí jen ležet v posteli a koukat na televizi. Mělo by to být prostředí, kde bude mít možnost relaxace v pěkné zahradě, snídat na příjemné terase, mít možnost například rehabilitačního cvičení v bazénu, trávit čas s ostatními seniory ve společenské místnosti, natáhnout se večer do vířivky a dívat se na hvězdy a přitom všem by se nemusel starat o to, co bude jíst, měl k dispozici kvalifikovanou pečovatelku, která mu pomůže se obléci, bude s ním cvičit, pomůže mu se vykoupat a další věci.

3.

V České republice je jen několik skutečně pěkných domovů pro seniory a jsou většinou naprosto obsazené. Společnost chce alespoň malým dílem přispět k lepší dostupnosti kvalitně stráveného stáří pro rodiče a prarodiče mnohých z nás.

Detailní informace o emisi

EMITENTVISE SENIO a.s.
NÁZEV EMISEVISE SENIO 8,00/25
CELKOVÝ OBJEM EMISE15 000 000, 00 Kč
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU25 000,00 Kč
ÚROK
8,00% p.a.
VÝPLATA ÚROKUpololetně
EMISNÍ KURZ25 000,00 Kč
ISINCZ0003526618
KONEC UPISOVACÍHO OBDOBÍ30.12.2020
DATUM SPLATNOSTI1.6.2025
ZPĚTNÝ ODKUPAno
FORMA DLUHOPISUCenný papír na řad
PODOBA DLUHOPISUListinný cenný papír
TYP NABÍDKYVeřejná
PŘEVODITELNOST DLUHOPISUPovolena
STAV EMISEÚpis zahájen 1.6.2020
EMISNÍ PODMÍNKYKe stažení

O společnosti VISE SENIO

Společnost VISE senio a.s. vznikla za účelem provozování nově vznikajícího domu s pečovatelskou službou v Brně, který bude fungovat dle takzvaného rakouského modelu, který umožnuje seniorům nejen dožít, ale i své stáří skutečně kvalitně prožít. Poptávka po kvalitních domovech pro seniory je obrovská, v budoucnosti se bude ještě více zvětšovat a kapacity jsou naprosto nedostačující. Společnost tak chce alespoň částečně pomoci zlepšit situaci. VISE senio vlastní dům, kde pečovatelský dům vznikne. V současnosti se zpracováná projekt pro rekonstrukci.

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů