,

Emitent navázal spolupráci s organizací senior point v Brně [VISE SENIO]

Emitent VISE SENIO a.s. navázal spolupráci s organizací senior point v Brně, která ho tak již sdílí mezi 50 000 svých kontaktů.