Výnos 10,80 % p.a.

Výše ročního výnosu

Měsíční výplaty

Každý měsíc obdržíte výplatu výnosů

Splatnost 31.12.2024

V tento den obdržíte zpět investovanou částku

Základní informace o emisi

WinEX Capital je mladá společnost založená dvěma majiteli firem s inspirativní historií a partnery, kteří působí v jednotlivých oblastech více než 7 let. Všechny tyto strany ve společnosti jsou zároveň jejími manažeři a každý z nich je odborníkem ve své oblasti.

Hlavním cílem WinEX Capital je dodání bezpečně diverzifikovaného zajištěného dluhopisu pro individuálního Investora. Kvalita dluhopisů je podmíněná tím, že WinEX Capital je tvořen čtyřmi nezávislými business partnery zabývajícími různými trhy, kterými jsou trh nemovitostí, trh drahých kovů, trh nákupu novostaveb a trh zabezpečených pohledávek.

Odvětví, která společnost pokrývá, se liší citlivostí na ekonomický růst, rizikem a volatilitou. WinEX Capital je tak schopen poskytovat vysoký výnos v podmínkách sníženého tržního rizika, což muže poskytnout jen multidisciplinární podnik nebo investiční fond.

JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU20 000,- Kč
MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE20 000,- Kč
MAXIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICEAž 24 mil. Kč, podle aktuálního stavu prodaných dluhopisů
ISINCZ0003539207
ÚROK
10,80% p.a.
VÝPLATA ÚROKUměsíčně
DATUM SPLATNOSTI31.12.2024
ZPĚTNÝ ODKUPAno
STAV EMISEÚpis zahájen 15.3.2022

Jak využijeme získané prostředky?

 • Nemovitosti

  V oblasti nemovitostí  jde o nákup, rekonstrukci a následný prodej se ziskem

 • Zabezpečené pohledávky

  V oblasti zabezpečených pohledávek se společnost primárně zaměřuje na nájem

 • Drahé kovy

  Při nákupu drahých kovů jde hlavně o krytí prostředků ve stabilné měně, která se krizích vyvíjí opačně proti trhu

 • Nákup novostaveb

  Vyhledávaní a nákup perspektivních novostaveb, které jsou v prvotní fázi zahájení výstavby v střední Evropě. Zhodnocování novostaveb a jejich následní prodej.

Jak zhodnotíme a zajistíme vaše prostředky?

 • Diverzifikace

  Aktiva, které investor kupuje jsou zajištěna diverzifikací do reálných a likvidních aktiv. To znamená, že i v případě že cashflow od WinEX Capital nebude stačit pro výplatu závazků, chrání investory díky diverzifikaci sfér podnikání  (nemovitosti, developerská činnost, investice do drahých kovů a předprodej novostaveb a nákup zabezpečených pohledávek obchodních společností)

Klíčové osoby týmu

Jaroslav Ragas

Jaroslav Ragas

Real Estate
 • 18 leté zkušenosti v oblasti stavebnictví, projektového managementu a obchodu
 • Zakladatel Impresario Group s.r.o.
Daniel Vlček

Daniel Vlček

Financial Management
 • 7 leté zkušenosti v oblasti financí, nákupu, prodeje pohledávek a ochrany dlužníků
 • Zakladatel Wolf Trade s.r.o.
Marko Zubacky

Marko Zubacky

Segment novostaveb
 • Zhodnocování novostaveb a jejich následní prodej
 • Spoluzakladatel vícero značek E-learnmedia, mClasse
David Egydy

David Egydy

Commodity Investing
 • Profesionální investor se specializací na drahé kovy
 • Vedoucí manažer v Golden Gate CZ.a.s.

Zkušenosti společnosti

Všeobecně se zhodnocování vlastních finančních, či firemních prostředků ve společnosti věnují  přes 7 let a to na různých trzích. Díky tomu jednotlivá odvětví společnosti významně rostou a to platí i pro partnery, kteří spolupracují na projektu WinEX Capital.

 • Nemovitosti

  V oblasti nemovitostí, nákupu, prodeje, pronájmu, realizace developerských projektů fungují více než 15 let

 • Drahé kovy

  Do drahých kovů investují pravidelně pro krytí do budoucna a také pro stabilitu těchto komodit. Spolupracují s jedním z největších profesionálů na českém trhu.

 • Pohledávky

  V oblasti pohledávek mají zkušenosti přes 7 let, díky čemuž společnost vlastní více než 50 nemovitostí a bytových domů

 • NÁKUP NOVOSTAVEB

  V oblasti nákupu novostaveb z papíru je společnost více než 5 let a spolupracuje s největšími developery, kteří mají projekty ve střední Evropě

Detailní informace o emisi

EMITENTWinEX Capital s.r.o.
NÁZEV EMISEWinEX Capital 10,8/24
CELKOVÝ OBJEM EMISE24 000 000, 00 Kč
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU20 000,00 Kč
ÚROK
10,80% p.a.
VÝPLATA ÚROKUměsíčně
EMISNÍ KURZ20 000,00 Kč
ISINCZ0003539207
KONEC UPISOVACÍHO OBDOBÍ30.11.2024
DATUM SPLATNOSTI31.12.2024
ZPĚTNÝ ODKUPAno
FORMA DLUHOPISUCenný papír na řad
PODOBA DLUHOPISUListinný cenný papír
TYP NABÍDKYVeřejná
PŘEVODITELNOST DLUHOPISUPovolena
STAV EMISEÚpis zahájen 15.3.2022
EMISNÍ PODMÍNKYKe stažení

O společnosti WinEX Capital s.r.o.

WinEX Capital je mladá společnost založená dvěma majiteli firem s inspirativní historií a partnery, kteří působí v jednotlivých oblastech více než 7 let. Všechny tyto strany ve společnosti jsou zároveň jejími manažeři a každý z nich je odborníkem ve své oblasti.

Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů