Charakteristika společnosti

Společnost Envipark s.r.o. vznikla za účelem revitalizace a následného provozu moderního areálu pro recyklaci odpadu a následný prodej druhotných surovin. Je zároveň přímým obchodním partnerem společnosti Environment Holding, a.s., jejíž technologie budou v areálu instalovány a využívány.

Název společnostiEnvipark s.r.o.
AdresaRybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
13965824
WWWwww.envipark.cz

Zkušenosti společnosti

Zkušenosti společnosti Envipark s.r.o. přímo vychází ze zkušenosti týmu společnosti Environment Holding, a.s., jež se již 10 let zabývá nakládání s odpady, zejména pak jeho ekologickou likvidací metodou tepelného rozkladu – termolýzy. Jedná se o patentovaný a mezinárodně certifikovaný způsob ekologické likvidace odpadu, editovaný a vyráběný dle regulí Evropské Unie. Jedná se o první funkční kontinuální technologie svého druhu, která běží za nepřetržitého 24 hodinového provozu a reálně zpracovává desítky tun různého odpadu denně.

Dluhopisy společnosti Envipark s.r.o.

Název emiseÚrokSplatnostMinimální investiceDetail
Envipark 9,1/20249,10 % p.a.31.12.202425 000,-KčDetail dluhopisu
Copyright 2018 - České dluhopisové tržiště s.r.o. - Upozorňujeme všechny uživatele platformy, že webové stránky Ceskedluhopisy.cz jsou pouze a jen informačním a inzertním prostorem, který umožňuje zpřístupnění informací emitentů o dluhopisech a o Emitentech široké veřejnosti. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz není účastníkem žádného případného smluvního vztahu mezi emitentem a uživatelem platformy ani účastníkem smluvního vztahu s uživatelem platformy s výjimkou vztahu založeného užíváním platformy ze strany uživatele platformy (v rozsahu daném podmínkami užívání této platformy), nepřijímá, nepředává ani neprovádí pokyny týkající se investičních nástrojů, neobchoduje s investičními nástroji, neupisuje ani neumisťuje investiční nástroje a ani neposkytuje investiční poradenství. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále není provozovatelem mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému. Provozovatele webových stránek Ceskedluhopisy.cz tak nelze považovat za poskytovatele či zprostředkovatele investičních služeb ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT"). Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz rovněž není burzou cenných papírů nebo organizátorem regulovaného či jiného trhu ve smyslu ZPKT. Provozovatel webových stránek Ceskedluhopisy.cz dále doporučuje všem uživatelům platformy, aby inzerované informace o dluhopisech považovali pouze za informativní a konkrétní obchody s dluhopisy konzultovali a případně realizovali za účasti k tomu oprávněných subjektů.
Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů