SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

České dluhopisové tržiště s.r.o.

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností České dluhopisové tržiště s.r.o., IČO: 07486278 se sídlem Francouzská 75/4, Vinohrady, 140 00 Praha 2, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 301858 vedenou u Městského soudu v Praze  („ČDT“), coby správcem, v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, korespondenční adresa, e-mailová adresa a cookies, a to pro následující účely:

□ profilování v souvislosti s adresným zasíláním informací o dluhopisech Emitentů

□ zasílání obchodních sdělení

□ zaslání návrhu smlouvy o úpisu a koupi dluhopisu, o který jsem v rámci systému ČDT projevil/a zájem, přičemž tento souhlas je udělován přímo danému Emitentovi* (Emitenti jsou specifikováni na https://ceskedluhopisy.cz/emitenti-dluhopisu/)

Výše uvedené osobní údaje bude ČDT zpracovávat pouze po dobu, která je nezbytná k uvedenému účelu zpracování. V případě udělení souhlasu máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu. Dále máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat prostřednictvím zaslání požadavku na email info@ceskedluhopisy.cz, a to i pro jednotlivý účel nebo operaci zpracování zvlášť. Více informací o zpracování osobních údajů naleznete v části 4 Podmínek užívání platformy na https://ceskedluhopisy.cz/obchodni-podminky/.

*Pojem „Emitent“ je definován v Podmínkách užívání platformy